5.septembrī 4.-12.klašu skolēniem pl.11:30 - koncerts pie skolas

Zinību diena - 1.septembris

Zinību diena Aizputes vidusskolā
2022.gada 1.septembrī plkst. 10:00 skolas priekšā!

Pēc tam klases stundas savos kabinetos.

Vasaras brīvlaika nedēļa "I.am.I - eju tālāk"

Vasaras brīvlaika nedēļa Aizputes vidusskolā ar izglītojošs projektu jauniešiem "I.am.I - eju tālāk"

Vasaras brīvlaika nedēļa no 8.augusta Aizputes vidusskolā iesākās ar iztēli, dzīves redzējuma un sevis apzināšanos rosinošu projektu “I.am.I - eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT” piedaloties atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds. Šī projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stirpināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai   novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz skolēnu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, pārliecību par saviem talantiem.

Jaunieši, sniedzot atgriezenisko saiti, atzina, ka tēmu apgūšana ar dažādu praktisku aktivitāšu palīdzību ir bijusi interesanta un vieglāk apgūstama, skolēni aktīvi iesaistījās gan ķermeņa valodas izzināšanā, gan nākotnes profesijas izvēlē. Īpaša pateicība labo darbu dienā jauniešu aktivitātei, palīdzot Kazdangas pils muižas muzejam uzdevums pārnest no blakus pils ēkas uz galveno ēku dažādas mēbeles un grāmatas, kuras tiks atjaunotas un iekļautas muzeju ekspozīcijā. Pēc padarītā darba jaunieši prom devās pacilāti un apmierināti par paveikto un redzēto.  Cits pat nemanīja ka paskrēja laiks un bija jādodas mājās. Šajā dienā tika īpaši sekmēta līdzatbildības sajūtu attīstīšana kā cita veida brīvā laika nodarbes jeb ladarība kā jauniešu brīvprātīgs darbs iepriekš izvēlētā vietā, kurā kāds šāda veida labdarības darbos piedalījās pirmo reizi, arī daudzi nebija bijuši pils muižas muzejā, tikai pils parkā, arī kopā darot darbus pat interesanti bija.

Izsakām lielu pateicību skolai, īpaši skolotājai Baibai Boļšakova par atbalstu, aktīvu iesaistīšanos un vietējo nodarbību (labo darbu dienas un izzinošo aktivitāšu) plānošanu. Tāpat paldies skolēniem, kuri neskatoties uz vasaras brīvlaiku, spēja saorganizēties un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs, attīstīt savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” (PuMPuRS).

Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".

     

Skolēnu uzņemšana 10.klasē

9.klases absolvent! Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Lai iestātos vidusskolā, skolas kancelejā jāiesniedz sekojoši dokumenti (to vari darīt darba dienās no plkst. 9:00-14:00):

* 9.klases beigšanas apliecība kopā ar sekmju izrakstu;
* dzimšanas apliecība;
* bērna medicīniskā karte.

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu macību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

 

Informatīva sanāksme ar mācību pārzini V.Buzoverovu – 24.08.2022. plkst. 10:00 skolas apspriežu zālē (214.kab.)

30.maijs Ģimenes diena un mācību gada noslēgums

Aizputes vidusskola aicina uz Ģimenes dienu – mācību gada noslēguma koncertu un radošajām aktivitātēm, darbnīcām 30.maijā plkst.18.00 skolas priekšā

plkst. 18.00 svētku koncerts

no plkst.19.00 darbosies radošās darbnīcas

* mandalu  krāsošana;

* sejas apgleznošana; 

* šķēršļu josla;

* āra spēles;

* skolēnu un vecāku sporta aktivitātes;

* skolēnu darbu izstāde;

* interaktīvā siena;

* burbuļu ģenerators un veidotājs.

no plkst.19.30

1.-6. klasēm diskotēka skolas priekšā

no plkst.20.00 

karaoke – diskotēka skolas aktu zālē 7.-12.klasēm

 

Nāc piedalies, priecājies un izbaudi mācību gada noslēgumu kopā ar mums!

Darba piedāvājumi!

Aizputes vidusskola aicina darbā:

* ārsta palīgu no 2.jūnija uz noteiktu laiku (1 slodze);

* psihologu uz nenoteiktu laiku (1 slodze);

* dizaina un tehnoloģijas skolotāju darbam ar koku un metālu (nepilna slodze)

 

Samaksa atbilstoši MK noteikumiem

CV sūtīt uz e-pastu: vidusskola@aizpute.lv

 

Sīkāka informācija pie direktores pa tālruņa nr.: 26641717

2022./2023.m.g. sešgadnieku vecāki!

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolā sešgadnieku apmācībai.

Iesniegumu iesniegt  klātienē skolas kancelejā no plkst. 8:30 līdz 15:00. 

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

 

Turpinās iesniegumu pieņemšana mācībām 1.klasē!

 

Skolas administrācija

Izglītojošas un praktiskas nodarbības

Skolēniem - 7., 8.klasēm - "Izzini sevi - saproti citus"

Skolotājiem:

"Kā būt harmonijā ar sevi"

"Izzini sevi - atbalsti citus"

28.aprīlis - Atvērto durvju diena Aizputes vidusskolā

 

Piesakies Ēnu dienas 2022 vakancēm līdz 1.aprīlim!

Ir atvērta skolēnu pieteikšanās ikgadējai Junior Achievement Latvia (JA Latvia) karjeras izglītības programmai Ēnu diena. Šogad tā norisināsies 6.aprīlī. Reaģējot uz ārstu un citu medicīnas ekspertu publiski pausto informāciju par katastrofālu veselības aprūpē strādājošo trūkumu Latvijā, izvēlēta šī gada Ēnu dienas tēma – profesijas medicīnā.

“Pandēmija ir mums visiem atgādinājusi, cik svarīgas un nepieciešamas ir veselības aprūpē strādājošo profesijas. Gan Rīgā, gan reģionos mums ir modernas slimnīcas, aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, ir svarīgi, lai šajās slimnīcās ir kas strādā un mediķi neizdeg. Tādēļ šajā Ēnu dienā vēlamies atklāt medicīnas profesiju daudzveidību un perspektīvu, radīt skolēnos interesi par darbu šajā nozarē,“ saka izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia vadītājs Jānis Krievāns.

Šogad ēnošana varēs norisināties klātienē vai tiešsaistē, atkarībā no Ēnu devēja iespējām un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

“Ēnu diena ir skolēnu pieprasītākā Junior Achievement programma un katru gadu ēnot vēlas doties vairāki tūkstoši skolēnu visā Latvijā. Ēnošana klātienē vai tiešsaistē, to šogad noteiks ēnu devēji, izvērtējot savas iespējas nodrošināt drošu vidi un epidemioloģisko prasību ievērošanu,“ turpina Jānis Krievāns.

 

Iepriekšējā Ēnu dienā 2020. gadā piedalījās 1695 ēnu devēji, kuri piedāvāja kopumā 10 450 vakances. Uz piedāvātajām vakancēm pretendēja 43 000 reģistrētu ēnotāju. Lielākā interese 2020.gadā bija ēnot medicīnas nozarē strādājošos. Bet pieprasītākās profesijas, ņemot vērā kopējo pieteikumu skaitu, skolēnu vidū bija programmētājs (441 pieteikumi), gaisa kuģa kapteinis, pilots (331), fizioterapeits (243), gaisa kuģa stjuarts (226), ugunsdzēsējs glābējs (220), arhitekts (193), televīzijas un radio raidījumu vadītājs (176), feldšeris (173), ārsts (160) un ķirurgs (156).

Sīkāka informācija par pieteikšanās norisi šeit: https://enudiena.lv/enu-diena/

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Monta Balode

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17