Ārpusstundu darbs

Skolā ir ļoti plašs interešu izglītības programmu klāsts. Skolā darbojas 2 deju kolektīvi un 3 kori, folkloras kopa. Ir vokālā studija, tehniskā modelēšana un konstruēšana, vides izglītība, runas un rakstu māksla, jaunsargi – kopā ap 20 interešu izglītības programmām.