Ārpusstundu darbs

Skolā ir plašs interešu izglītības programmu klāsts. Skolā darbojas koris, ansamblis, tehniskā modelēšana un konstruēšana, vides izglītība (mazpulks), vizuāli un vizuāli plastiskā māksla, koriģējošā vingrošana,  atlētiskā vingrošana un jaunsargi. Sadarbībā ar Skolēnu jaunrades centru skolā notiek 4 tautisko deju kolektīvu mēģinājumi un teātra pulciņš.