Par skolu

2020./2021. mācību gads

Aizputes vidusskola atrodas Kurzemē paugurainās Rietumkurzemes augstienes rietumu malā, Tebras krastos, 50 km uz ziemeļaustrumiem no Liepājas. 

Aizputes vidusskolā 2020.gada 1.septembrī mācās 506 izglītojamie. Izglītības iestādē ir pirmsskola (divas sešgadnieku grupiņas - kopā 43), sākumskola (1. – 4. klase - kopā 168), pamatskola (5. – 9. klase - kopā 238) un vidusskola (10. – 12. klase - kopā 57). Strādā 59 pedagogi, tajā skaitā 20 maģistra grāda ieguvēji. 

Aizputes vidusskola ir lielākā mācību iestāde Aizputes novadā. Tajā ir iespēja apgūt zināšanas pēc 6 licencētām izglītības programmām.

Vidusskolā ir moderni labiekārtoti matemātikas, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, literatūras u.c. kabineti.

Šajā mācību gadā visas 2.-5.klases piedalās projektā „Sporto visa klase”. 

Mūsu skola iesaistījusies  AFS Latvija starpkultūras programmā.

Par augstiem mācību sasniegumiem no 2013.gada 1.septembra vidusskolēniem tiek maksātas stipendijas.