Par skolu

2017./2018. mācību gads

Aizputes vidusskola atrodas Kurzemē paugurainās Rietumkurzemes augstienes rietumu malā, Tebras krastos, 50 km uz ziemeļaustrumiem no Liepājas. 

Aizputes vidusskolā 2017.gada 1.septembrī mācās 471 izglītojamais. Izglītības iestādē ir sākumskola (1. – 4. klase), pamatskola (5. – 9. klase) un vidusskola (10. – 12. klase). Strādā 59 pedagogi, tajā skaitā 20 maģistra grāda ieguvēji. 30 pedagogiem ir iegūta 3. pedagoga kvalitātes pakāpe, 11 pedagogiem – 4.kvalitātes pakāpe.

Aizputes vidusskola ir lielākā mācību iestāde Aizputes novadā. Tajā ir iespēja apgūt zināšanas pēc 5 licencētām izglītības programmām.

Vidusskolā ir moderni labiekārtoti matemātikas, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, literatūras u.c. kabineti.

Šogad mūsu izglītības iestāde ir izvirzīta par Mammasdabas vēstniecību, un 1.septembrī pie skolas tika uzvilkts Mammasdabas vēstniecības karogs.

Šajā mācību gadā abas 3.klases piedalās projektā „Sporto visa klase”. 

Mūsu skola iesaistījusies  AFS Latvija starpkultūras programmā.

Par augstiem mācību sasniegumiem no 2013.gada 1.septembra vidusskolēniem tiek maksātas stipendijas.