Par skolu

2017./2018. mācību gads

2017.gada 1.septembrī izglītības iestādē ir 471 izglītojamais. Izglītības iestādē ir sākumskola (1. – 4. klase), pamatskola (5. – 9. klase) un vidusskola (10. – 12. klase). Strādā 59 pedagogi. Aizputes vidusskolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde. Ir moderni labiekārtoti matemātikas, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, literatūras u.c. kabineti.

Par augstiem mācību sasniegumiem no 2013.gada 1.septembra vidusskolēniem tiek maksātas stipendijas.