Par skolu

2018./2019. mācību gads

Aizputes vidusskola atrodas Kurzemē paugurainās Rietumkurzemes augstienes rietumu malā, Tebras krastos, 50 km uz ziemeļaustrumiem no Liepājas. 

Aizputes vidusskolā 2018.gada 1.septembrī mācās 459 izglītojamie. Izglītības iestādē ir sākumskola (1. – 4. klase), pamatskola (5. – 9. klase) un vidusskola (10. – 12. klase). Strādā 59 pedagogi, tajā skaitā 20 maģistra grāda ieguvēji. 7 pedagogiem ir iegūta 3. pedagoga kvalitātes pakāpe, 10 pedagogiem – 4.kvalitātes pakāpe.

Aizputes vidusskola ir lielākā mācību iestāde Aizputes novadā. Tajā ir iespēja apgūt zināšanas pēc 3 licencētām izglītības programmām.

Vidusskolā ir moderni labiekārtoti matemātikas, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, literatūras u.c. kabineti.

Šajā mācību gadā visas 2.-4.klases piedalās projektā „Sporto visa klase”. 

Mūsu skola iesaistījusies  AFS Latvija starpkultūras programmā.

Par augstiem mācību sasniegumiem no 2013.gada 1.septembra vidusskolēniem tiek maksātas stipendijas.