Par skolu

2023./2024. mācību gads

Aizputes vidusskola atrodas Kurzemē paugurainās Rietumkurzemes augstienes rietumu malā, Tebras krastos, 50 km uz ziemeļaustrumiem no Liepājas. 

Aizputes vidusskolā 2023.gada 1.septembrī mācās 502 izglītojamie. Izglītības iestādē ir pirmsskola (divas sešgadnieku grupiņas - kopā 51), sākumskola (1. – 4. klase - kopā 167), pamatskola (5. – 9. klase - kopā 206) un vidusskola (10. – 12. klase - kopā 78). Strādā 60 pedagogi, tajā skaitā 33 maģistra grāda ieguvēji. 

Aizputes vidusskolā ir iespēja apgūt zināšanas pēc 4 licencētām izglītības programmām.

Vidusskolā ir moderni labiekārtoti matemātikas, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, literatūras u.c. kabineti.

Šajā mācību gadā visas 2.-5.klases piedalās projektā „Sporto visa klase”. 

Skola iesaistījusies projektos KiVa un "LiM".