Skolas padome

Aizputes vidusskolas Skolas padomes pārstāvji 2018./2019.m.g.

Nr.pk.

Klase

Skolas padomes pārstāvja vārds, uzvārds

 1.  

1.a

Uģis Elbers

 1.  

1.b

Kristīne Vaitele

 1.  

2.a

Līga Sprūde, Mārtiņš Sprūds

Uldis Rungovskis

 1.  

2.b

Krista Jostmane

 1.  

3.a

Arita Gūtmane

 1.  

3.b

Kaspars Dzenis

 1.  

4.a

Maija Atvara

 1.  

4.b

Aigars Spāģis

 1.  

5.a

Gunita Semmere

Baiba Buceniece

 1.  

5.b

Santa Hulzinga

Liene Brikmane

Jānis Niedols

 1.  

6.a

Inta Oša

Jana Jankauska

 1.  

6.b

Inga Juzkiva

 1.  

7.a

Juris Otaņķis

 1.  

7.b

Gaļina Rēdere

 1.  

7.c

Mārcis Jonass

 1.  

8.a

Kaspars Dzenis

 1.  

8.b

Estella Gūtmane

 1.  

9.a

Varis Bitenieks

 1.  

9.b

Sanda Lietavniece

 1.  

10.a

Aigars Balodis

 1.  

11.a

Kristīne Ungere

Ģirts Ungers

 1.  

12.a

Aldis Ozols

Svetlana Vīdnere

 1.  

12.b

Tatjana Movčana

 1.  

Direktores v.

Irēna Catlakša

 1.  

Direktores v.

Dace Tamuža

 1.  

Skolas pārz.

Andris Jansons

 1.  

Skolot.

Eva Balode

 1.  

Skolot.

Gita Dzene

 1.  

Skolot.

Gita Tomase

 1.  

Izglīt.pārst.

Nadīna Rudzīte

 1.  

Izglīt.pārst.

Alens Reķēns

 1.  

Izglīt.pārst.

Elizabete Balčus