Atvērto durvju diena 16.aprīlī!

Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības grupa” Aizputes vidusskolā

23.04.2019. plkst.10:00
un
02.05.2019. plkst.10:00

Slimību profilakses un kontroles centrs ar Aizputes novada pašvaldības un Aizputes vidusskolas atbalstu, aicina Aizputes vidusskolas skolēnus, pedagoģisko un administratīvo personālu, kā arī skolēnu vecākus u.c. interesentus apmeklēt slimību profilakses pasākumu 23.aprīlī un 2.maijā plkst. 10.00 Aizputes vidusskolā, Ziedu ielā 7, Aizputē, Aizputes novadā.

Pasākumu kopuma mērķis ir caur dažādām aktivitātēm ikvienam interesentam sniegt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus padomus veselības paradumu maiņai un uzlabošanai – veicot dažādus mērījumus un skaidrojot iegūto mērījumu rezultātu sasaisti ar veselības aprūpes sistēmā pieņemtajiem cilvēka vispārējā veselības stāvokļa vērtēšanas kritērijiem, kā arī kā tos var uzlabot.

Konkurss "Matemātika + fizika"

10.aprīlī Aizputes vidusskolā notika Aizputes novada atklātais konkurss 8.un 9.klašu komandām “Matemātika + fizika”.

Konkursā piedalījās 10 komandas: Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta, Grobiņas, Kalvenes, Kazdangas, Rucavas, Nīcas, Durbes, Krotes un Pāvilostas. Mājas darbā, katrai komandai bija jāsagatavo eksperiments.  Komandas sacentās fizikas eksperimentu un drošības situāciju izvērtēšanā un sarežģīta matemātikas uzdevuma atrisināšanā.

Aizputes vidusskolu pārstāvēja skolotāja Jura Zauera izveidotā komanda: Deina Kupše, Brenda Blūma – Saimniece, Aleksandrs Eduards Veinbergs un Modris Elans Ēnģelis.

Pirmā vieta šoreiz Pāvilostas vidusskolai!

 

Gatavošanās eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

Tuvojoties eksāmenu laikam, skolēni arvien biežāk sāk uztraukties - kā labāk sagatavoties, ar ko sākt, kā visefektīvāk pārbaudīt un uzlabot savas zināšanas? Lai atvieglotu satraucošo posmu līdz pārbaudījumu dienai, Uzdevumi.lv piedāvā ieteikumus, kā skolēniem izmantot portālu un tā sniegtās iespējas pirms eksāmeniem.

Projekta “Latvijas Skolas soma” pasākumi

Programmas ietvaros:

* 5. aprīlī 3.a klase uz Alsungas muzeju

* 2.aprīlī Liepājas teātra izrāde “Liepāja – Latvijas valsts galvaspilsēta” 12.klasēm 

* 29. martā 3.b klase uz Liepājas teātri

* 29. martā 5.a klase uz Liepājas teātri

* 28. martā 4.b klase uz Alsungu

* 26. martā 4.a klase uz Alsungu

* 25. martā koncerts Liepājā “Latviešu dzeja un mūzika. Toreiz un tagad.” 8.a, 8.b., 9.a, 9.b, 10.a, 11.a klasēm 

Vecāku diena 3.aprīlī!

Jauno talantu konkurss!

2019./2020.m.g. pirmklasnieku vecākiem!

Projekts „Pulkā eimu, pulkā teku”

Folkloras kopa “Misiņkalns” par projektu „Pulkā eimu, pulkā teku”

„Pulkā eimu, pulkā teku” ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma. ”Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada garumā notiek dažāda veida aktivitātes: konkursi, novadu sarīkojumi un noslēgumā Nacionālais sarīkojums.

Tikko atgriezāmies no Lejaskurzemes novada sarīkojuma-skates „Eima bišu klausīties”, kur ieguvām 1.pakāpi. Vērtētājas bija rīdzinieces Māra Mellēna, mūzikas speciāliste Dina Liepa, horeogrāfe Dace Circene. 5.aprīlī piedalīsimies muzicēšanas konkursā „Klaberjakte”. Esam ieinteresējušies par projektu „Dziedi ar arhīvu”.

Folkloras kopas vadītāja Vija Līce

Eiropas diena Aizputes vidusskolā

» 1 2 3 4 5