Informācija 2020./2021.m.g. sešgadnieku vecākiem!

2020.gada 25. augustā no plkst. 16.00-18.00 Aizputes vidusskolas 1. stāvā atvērto durvju diena Aizputes vidusskolas sešgadniekiem!

Laipni gaidīti!

INFORMĀCIJA 2020./2021.m.g. PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM!

Pirmklasniekus uz adaptācijas dienu Aizputes vidusskolā gaidīsim 2020.gada 27.augustā no plkst. 9.00 līdz 10.15.

Skolas administrācija

P.s. Papildus informācija 1.a klases vecākiem:

Aicinām uz pirmo vecāku sapulci Aizputes vidusskolā 1.a klases vecākus š. g. 27.augustā skolas aktu zālē plkst. 18.00.

10.klases skolēniem!

10.klases skolēni!

27.augustā plkst. 10.00 konferenču zālē informatīva sanāksme par mācību procesa organizāciju.

 

Direktores vietniece Vita Buzoverova

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Aizputes novada dome Aizputes vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Sveiks, 9.klases absolvent!

Šodien veram  Aizputes vidusskolas durvis topošajiem vidusskolēniem! Skaties video materiālu par aktualitātēm mācību procesā un ārpusstundu pasākumiem!

Video

Iestājoties vidusskolā, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* 9.klases beigšanas apliecība;

* sekmju izraksts;

* dzimšanas apliecība;

* medicīniskā izziņa

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu macību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Dienas nometne bērniem (1.-3.kl.) Aizputē “RADOŠI UN IZZINOŠI”!

Aicinām piedalīties dienas nometnē bērniem Aizputē  “RADOŠI UN IZZINOŠI”!

Mērķis: Noorganizēt radošu un izglītojošu nometni Aizputes novada jaunākā skolas vecuma bērniem, lai veicinātu bērnu jaunradi un personības izaugsmi, ģimeņu iesaisti.

 

Dalībnieki: 50 Aizputes novada 1. -3.klašu  skolēni.

 

Vieta: Aizputes novads – Aizputes pilsēta, Kazdangas parks un pils, Misiņkalna dabas parks, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Aizputē, Pasta ielā 2, Brumsona mākslas parks.

 

Laiks: Nometne organizēta 2.posmos:

1.posms: 2020.gada 21.-25.jūlijs (25 bērni)

2.posms: 2020.gada 3.-7.augustā (25 bērni)

 

Nometnes programma:

1.Izglītojošā diena. 2. Dabas izzinošā diena 3.Sporta/Veselības diena 4.Radošo darbnīcu diena /Praktisko darbu diena 5.Mākslas un mūzikas diena.

 

Nodarbību ilgums: no plkst.10.00- plkst.16.00.

Vecāki atbild par bērnu nogādāšanu nometnē un nogādāšanu mājās katru dienu.

 

Vecāki piesaka bērnu tikai vienam nometnes posmam. Vietu skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās nometnei līdz 6. jūlijam.

Pieteikties 1.posmam - https://forms.gle/s3FrVXxgBhk7NSGF7  

Pieteikties 2.posmam - https://forms.gle/T62omxcbg3ySoGKV8

 

Sīkāka informācija pie nometnes vadītājas Lienes Cinovskas, t.25915668.

 

Nometne notiks Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītā Aizputes novada domes projekta “NOMETNE BĒRNIEM AIZPUTĒ “RADOŠI UN IZZINOŠI” ietvaros. Projekta partneris biedrība “ŠĪLO”.

Projektu finansē SIF un Aizputes novada dome.

Darbs pirmsskolas pedagogam un auklītēm

Ar 2020. gada 1. septembri Aizputes vidusskolā tiek atvērta pirmsskolas izglītības programma, tādēļ aicinām mūsu kolektīvam pievienoties pirmsskolas pedagogu un auklītes.

Prasības pedagogam:

* pirmsskolas pedagoga izglītība;

* prasme radoši, ieinteresēti strādāt ar bērniem;

* pārzināt pirmskolas izglītības saturu un tā īstenošanu, vēlama kursu apliecība “Kompetenču pieeja mācību saturā.”

* vismaz 3 gadu pieredze pēdējo piecu gadu laikā pedagoģiskajā darbā;

* vēlams kursi bērnu tiesību aizsardzībā;

* vēlēšanās un prasme strādāt komandā, būt radošam, atsaucīgam un nemitīgi pilnveidot savas zināšanas.

Iesniedzamie dokumenti (gan pedagogam, gan auklītei):

* motivēta pieteikuma vēstule, kurā aprakstīta darba pieredze izglītības jomā;

* CV.

Konkurss noritēs 2 kārtās:

1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana.

2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība izvirzītajām prasībām.

Pretendentēm/-iem pieteikties līdz 2020. gada 29. jūnijam, iesniedzamos dokumentus nosūtot pa pastu  - Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes vidusskola,  vai personīgi iesniedzot vidusskolas kancelejā.

Informācija par izlaidumiem

Skolas priekšā pulcēsies tikai skolēni ar ģimenēm, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus!

9.klasēm 

12.klasei 

Vidējās izglītības noslēgumu eksāmenu grafiks

Aizputes vidusskolā eksāmeni notiks pēc sekojoša grafika:

Uz eksāmenu jāierodas pusstundu pirms tā sākuma. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Pieteikšanās 2020./2021.m.g pirmsskolai un 1.klasei

Sakarā ar atvieglojumu pieņemšanu valstī, aicinām klātienē apstiprināt elektroniskos pieteikumus vai iesniegt jaunu pieteikumu pirmsskolas izglītības programmai vai 1.klasei.

Papildus jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija.

Gaidām skolas kancelejā katru darba dienu no pl.9:00-14:00.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20