Kurzemes reģiona ZPD konference

Priecājamies par 11.klases skolēnu lieliskajiem startiem  Kurzemes reģiona ZPD (zinātniski pētnieciskie darbi) konferencē!

I pakāpe (uzaicināts uz valsts konferenci) Aleksim Beltiņam, skolotāja Ilze Alsiņa

III pakāpe Jānim Lasmanim, skolotāja Vika Vasiļevska

III pakāpe Brendai Blūmai-Saimniecei, skolotāja Inese Krauze