Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Dienvidkurzemes novada pašvaldība Aizputes vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-12. klašu skolēniem.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

15.septembrī Aizputes vidusskola svin 100. dzimšanas dienu!

„Uzposīsim” mūsu skolu svētkiem

Tiekamies skolas priekšā uz svinīgo brīdi:
Plkst.10.45 – 1.-6.klases!
Plkst.11.30 – 7.-12.klases!

Klausīsimies svētku koncertu plkst.18.30 skolas stadionā!

Skolas administrācija

Zinību diena 1.septembrī!

Aizputes vidusskola aicina uz 2021./2022.m.g.
* pirmo klases stundu skolēnus savās klasēs ar audzinātāju plkst.10.00
* skolas zvana ieskandināšanu skolas stadionā plkst.10.45!

(Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskos kārtības noteikumus, pirmsskolnieki (6-gadnieki) un 1.-4.klases skolēni skolā drīkst ienākt pa “vecās skolas” parādes durvīm vai pa durvīm no Sporta centra puses; savukārt, 5.-12.klases skolēni skolā dodas pa galveno ieeju!)

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, vecākiem skolā ieeja liegta!

 

Būsim atbildīgi un ievērosim valstī pieņemto epidemioloģiskos kārtības noteikumus.

 

Skolas administrācija

Testēšana pirms mācību gada sākuma

Aizputes vidusskolas skolēnu un darbinieku testēšana pirms mācību gada sākuma notiks 27.augustā sporta centrā "Lejaskurzeme" pēc sekojoša grafika:

9:00 - 10:00 - 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b klasēm
10:00 - 11:00 - 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b klasēm
11:00 - 12:00 - 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b klasēm
12:00 - 13:00 - 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 11.a, 12.a klasēm

Testēšana nav jāveic, ja ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Informācija 2021./2022.m.g. 6-gadnieku vecākiem!

Aizputes vidusskola, sākot ar š.g. 26.augustu, gaida jaunos pirmsskolas izglītības bērnus – “Pūcītes” un “Taurenīšus”.

Grupiņu darba laiks 07.30 - 18.00

 

Skolas administrācija

Informācija 10.klašu skolēniem!

Topošie Aizputes vidusskolas 10.klases skolēni!


20.08.2021. plkst. 10:00 skolas aktu zālē notiks sanāksme par mācību procesu un darba organizāciju, par mācību priekšmetu izvēli (groziem).

Tikšanās reizē ievērosim visus drošības pasākumus! 

Iespēja veidot savu grozu - lejupielādē savā datorā faila kopiju, iespējo rediģēšanu un zaļajās šūnās veic izvēli! Saglabātās izvēles var sūtīt mācību pārzinei līdz 25.augustam uz e-pastu vitabuz@inbox.lv

 

Aizputes vidusskolas administrācija

Skolēnu testēšana

Aizputes vidusskola, ievērojot 2021.gada 10.augustā pieņemtos grozījumus MK noteikumos nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", skolēnu testēšanu veiks pēc noteikta grafika. 

Informācija par testēšanas datumiem, laikiem un vietu tiks publicēta vēlāk!

Uzņemšana 10.klasē!

9.klases absolvent! Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Lai iestāties vidusskolā, skolas kancelejā jāiesniedz sekojoši dokumenti (to vari darīt darba dienās no plkst. 9:00-14:00):

* 9.klases beigšanas apliecība;
* sekmju izraksts;
* dzimšanas apliecība;
* medicīniskā izziņa.

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu macību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

Aicinām darbā ārsta palīgu

Ar 2021.gada 1.jūliju aicinām savā kolektīvā atsaucīgu, draudzīgu ārsta palīgu, kas savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos!

Sīkāka informācija pie direktores pa tālruņa nr.: 26641717

2021./2022.m.g. pirmklasnieku adaptācijas diena

2021./2022.m.g. pirmklasnieku adaptācijas diena Aizputes vidusskolā notiks 2021.gada 2.jūnijā pēc sekojoša grafika:

Plakāts:

 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15