7.februārī atsākas mācības klātienē!

7.februārī atsākas mācības klātienē! 

Klases, skolēni un pirmsskolas audzēkņi atgriežas skolā, ievērojot individuālās karantīnas beigas.

Turpmāk, saudzējot vidi, mājās veiktie individuālie paštesti jānes uz skolu un jānoliek klases audzinātājas norādītajā vietā.

Atgriežoties skolā, obligāti jāievēro pareiza masku lietošana!


Aizputes vidusskolas administrācija

Svarīga informācija par 31.01.-04.02.2022.

Aizputes vidusskolā no 31.janvāra līdz 4.februārim, sakarā ar augsto saslimstības līmeni, lai mazinātu kontaktēšanos, visām klasēm  notiek attālinātās mācības!

Izņēmums ir 1.klases - tiek pārcelts plānotais brīvlaiks no 7.02.-11.02. uz 31.01.-04.02.

Titula GADA SKOLĒNS 2021. ieguvējas!

Aizputes vidusskolas nomināciju GADA BALVA un titulu GADA SKOLĒNS 2021 saņem:

4. – 6.klašu grupā: LĪVA PĒTERSONE (6.a) – vidējais vērtējums 9,775;

7. – 9.klašu grupā: ENIJA TOMSONE (9.a) - vidējais vērtējums 9,645;

10. – 12.klašu grupā: LAURA AUZIŅA (12.a) - vidējais vērtējums 9,51.

Vidējais vērtējums veidojas no 2020./21.m.g. gada un 2021./22.m.g. 1.semestra vērtējumiem.

Uz nomināciju un titulu pretendēja arī:

4. – 6.klašu grupā: KEITA CĪRULE(6.a), ANIKA ĪLE(6.a)

7. – 9.klašu grupā: ALBERTS KNAPŠIS (7.a), LAURA OZOLA (7.b), BEĀTE SPĀĢE (7.b), KĀRLIS LANKA (9.b)

10. – 12.klašu grupā: MADARA RĒDERE (10.b), RENĀTE AUSMANE (12.a).

PRIECĀJAMIES, LEPOJAMIES, SVEICAM!

Administrācija

 

Aizputes vidusskolā gaisa kvalitāti mēra jau gadu

Janvārī izglītības iestādēs visā Latvijā sāks izvietot gaisa kvalitātes mērītājus, lai tādējādi pastiprināti pildītu skolām noteiktās higiēnas prasības, kas attiecas uz telpu vēdināšanu un Covid-19 vīrusa un citu slimību izraisītāju izplatības ierobežošanu, kā arī regulāra skābekļa pieplūde uzlabotu un noturētu skolēnu koncentrēšanās un mācību apguves spējas.

Pilnu raksta tekstu lasīt portāla liepajniekiem.lv adresē https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/aizputes-vidusskola-gaisa-kvalitati-mera-jau-gadu/

Kopsavilkums par labbūtības projektu

            Aizputes vidusskola no 27.10.21. – 31.12.21. ar VJP un JSPA atbalstu realizēja “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanas Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādēs” projektu Nr. VP2021/4-9, kurā bija iesaistīti līdzpārvaldes “Nagla” jaunieši, 8.-12.klašu skolēni un klašu audzinātāji, kā arī priekšmetu skolotāji.

            Tiešsaistes sarunās tikāmies ar Pusaudžu Resursa centra speciālistiem Elīnu Bārtuli, mentoriem Andri Kāpostu un Annu Vītolu, kur runājām par mentālo veselību, kas tā ir, kas ir svarīgi ievērot, kādi var būt signāli, ka kaut kas nav īsti, kā vajadzētu būt, un kā tikt galā ar trauksmi. Īpaši pievēršot uzmanību tam, ka mentālās veselības problēmas saasinās tieši šajā laikā, kad mācības notiek vairāk vai mazāk attālināti.  

            Novembra mēnesī realizējām jauniešu ideju par rīta vingrošanu. Sākumā attālināti, sūtot video, jo skolēni mācījās no mājām, bet vēlāk tikāmies skolas stadionā uz kopīgu izkustēšanos, gan ar skolēnu pašu izgudrotajiem VFS vingrojumiem, gan trenera un pedagoga Artura Lindes pavadībā.

            Decembra sākumā piedalījāmies tiešsaistes sarunā ar Dienvidkurzemes priekšēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Raivi Kalēju. Klausījāmies viņa pieredzes stāstu no savām  skolas gaitām kā aktīvam jaunietim un līdzpārvaldes prezidentam, kā arī guvām iedvesmu darboties tālāk gan līdzpārvaldē, gan citās aktivitātes un tikām iedrošināti sadarbībai ar pašvaldību.

            Par projekta līdzekļiem ir iegādātas saliedēšanās, sadarbības un komunikāciju spēles, kā arī grāmatas, kuras skolotāji un skolēni varēs izmantot gan klases stundās, gan mācību priekšmetu stundās.

            Viena no iekļaujošajām aktivitātēm un saliedēšanās iespējām tiek realizēta kopā ar vizuālās mākslas un mājturības skolotājām, izgatavojot pufus skolas atpūtas stūrītim.

Liels paldies skolas līdzpārvaldes “Nagla” jauniešiem, kā arī  8.-12.klašu skolēniem un skolotājiem par iesaistīšanos un līdzdarbošanos. Īpašs paldies līdzpārvaldes “Nagla” prezidentei  Nellijai Sadovskai par iesaistīšanos visās aktivitātēs un atbildīgo darbu.

Paldies ikvienam, kurš ieklausījās, piedalījās un vadīja.

Paldies direktorei Guntai Vīdnerei un skolas personālam par atbalstu.

Paldies Gitai Golubovai par sadarbību un atbalstu.

Paldies mūsu projekta mentorei Rudītei Murasevai.

Direktores vietniece un projekta īstenošanas pedagogs Ilze Jonase

Vizuāla informācija par galvenajām izmaiņām valdības lēmumos

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

Darbs ar jaunatni

Pirmsskolai interešu un profesionālās ievirzes izglītība

Sporta nodarbības

Skola atceļ rotācijas principu

No 10.janvāra uz nenoteiktu laiku tiek atcelts rotācijas princips!

Attālināti mācīsies klases, kurām noteikta karantīna.

Stundu laiki netiek mainīti, atgriežas pusdienu ēšanas laiki, kādi bija no 13.septembra līdz 15.novembrim:

,,Latvijas skolas somas” pasākumi Aizputes vidusskolā

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu.

2021./2022 mācību gada 1. semestrī 1.-12. klašu skolēniem tika dota iespēja piedalīties  dažādās aktivitātēs ,kuras finansē iniciatīva ,,Latvijas skola soma’’

Septembrī 12.a devās uz Murjāņiem , lai iepazītos ar dzejnieka Imanta Ziedoņa kultūras mantojumu ,, Klases stunda muzejā”. Ar dažādu radošu aktivitāšu palīdzību jaunieši tika iepazīstināti ar Imanta Ziedoņa personību ,viņa  daiļradi , kā arī mudināti attīstīt savu radošumu.

Savukārt 4.b,7.a  un 10. b klase paviesojās Alsungā, lai iepazītos ar Suitu kultūras mantojumu –Ielūdz ,, Suitu sievas”. Tikšanās reizē bija iespēja iepazīt senlaicīgo , īpatnējo dziedāšanas veidu –burdonu un mācīties to dziedāt.

  

Interesantā nedēļa

Erasmus+ projekts

Iespēja piedalīties Erasmus+ projektos ir liels atbalsts skolām kompetenču izglītībā. Lai gan patreizējā situācija valstī un pasaulē ietekmē dalību projektu mobilitātēs, Aizputes vidusskolas skolēni un skolotāji sekmīgi darbojas starptautiskajā projektā “BEST”-Be enthusiastic, search the treasure. Projektā ir 6 dalībvalstis-Bulgārija, Itālija, Spānija, Grieķija, Anglija un Latvija. Projekta mērķis ir iepazīt dalībvalstu kultūrvēsturisko mantojumu, uzlabot angļu valodas zināšanas, pilnveidojot komunikācijas prasmes. Pirms pandēmijas  viesojāmies Spānijā. Šīs mobilitātes laikā skolēniem bija iespēja dzīvot spāņu ģimenēs –tādējādi labāk iepazīt valsts kultūru un tradīcijas. Savukārt šī gada oktobrī projekta dalībnieki pulcējās Bulgārijā, kur mēs diemžēl respektējot situāciju valstī , varējām piedalīties tikai tiešsaistē. Kaut arī virtuāli, bet mēs iepazinām daļu no Bulgāru kultūras.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20