Viktorīna "Es esmu Latvija" - 14.novembrī

1.-2.klasēm plkst.12.00 un 3.-4.klasēm pl.12.50 - konferenču zālē;

5.-6.klasēm plkst.12.00;  7.-8.klasēm  6.stundas laikā; 9.-12.klasēm pl.13.45 -  aktu zālē!

No klases komandā piedalās skolēni; 9.-12.klasi 5 skolēni!

(pārējie klasesbiedri veidos plakātu - apsveikumu Latvijai ar latvju zīmēm) 

Pasākumi patriotu nedēļā

Ar 11.11. aicinām visus piespraust karoga krāsas lentītes pie apģērba.

* 11.11. "Lācplēša kauss" individuālas sacensības 5.-12.klasēm;

* 11.11. pilsētā tiek organizēts Lāčplēša dienas gājiens plkst.18.30  tirgus laukumā (Pirms tam U.Rozes koncerts pl.18.00);

* 13.11. programmas „Latvijas skolas somas” ietvaros 4.a klase un audzinātāja Antra  Grundmane apmeklēs Liepājas muzeju un piedalīsies muzejpedagoģijas nodarbībā „Vai tu zini, kas ir Latvija? Karogs”. Valsts svētkiem veltītajā nodarbībā izglītojamie apgūs Latvijas valsts simbolus, iepazīstot to vēsturi un nozīmi;

* 14.11. Latvijas 101.jubilejas viktorīnas un erudīcijas konkurss;

* 15.11. Svētku koncerti.

Vecāku diena 6.novembrī

Preses relīze par karjeras nedēļu

Karjeras nedēļas pasākumos, kas norisinājās no 14. līdz 18. oktobrim, 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Šī gada Karjeras nedēļas tēma bija nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas sauklis “Ielogojies nākotnē!” rosina jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un darba tirgū, kas liek jau no mazotnes mērķtiecīgi domāt par specifisku prasmju un kompetenču attīstīšanu. 

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļas pasākumi skolā

Konkurss “Ābols”

2. oktobrī Aizputes vidusskolā norisinājās starpdisciplinārais konkurss “Ābols”. Konkursā Aizputes novada skolēni sacentās zināšanās un prasmēs, kas saistītas ar āboliem. Katru novada skolu pārstāvēja 5.-7. klašu skolēnu komanda. Pirmais uzdevums skolēniem bija jāprezentē savs mājas darbs par ābolu dažādo pielietojumu. Latviešu valodas un matemātikas zināšanas skolēniem novērtēja uzdevumu un vārdu režģa risināšanā, bioloģijas zināšanas – kaitēkļu un slimību atpazīšanā, praktiskās prasmes - ābolu mizošanā un ābolu sulas iegūšanā.

 Aizputes vidusskolas komandai (Beātei Spāģei, Robertam Ludbaržam, Emīlijai Januševskai, Danielai Rudzrogai, Enijai Tomsonei, Natālijai Gansonei) - 2.vieta. Skolēnus konkursam sagatavoja skolotājas Daiga Tīmane un Liene Cīpola

Dabas zinību MK vadītāja Eva Balode

Zinātnieku nakts!

Jau 14. reizi visā Eiropā 27. septembrī tika aizvadīta Zinātnieku nakts, tās tēma bija “Zinātne nākotnei”. Aizputes vidusskolas skolēni arī šogad devās uz Rīgu, lai pasākuma ietvaros iepazītos ar dažādām zinātniskām laboratorijām un Latvijas institūtu pētījumiem. Šoreiz apmeklējām Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, kura galvenie pētījuma virzieni: Baltijas jūras daudzgadīgās izmaiņas, planktona un bentosa sezonālie cikli, vielu aprite ekosistēmā, piekrastes bioloģiskā daudzveidība, svešās sugas jūrā un ekotoksikoloģija.

Programma "Skolas piens"!

Ar 1.oktobri atsākas programma "Skolas piens".

Pēc 1. vai 2.stundas visi 1.-9.klašu skolēni tiek aicināti uz ēdamzāli dzert pienu!

14. līdz 18.oktobris - ikgadējā Karjeras nedēļa

No 14. līdz 18.oktobrim norisināsies ikgadējā Karjeras nedēļa. Šī gada tēma ir saistīta ar nākotnes profesijām. Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Aizputes novada izglītības iestādēs Karjeras nedēļas laikā notiks dažādi karjeras veidošanai veltīti pasākumi un diskusijas.

Aizputes vidusskolā Miķeļdienas aktivitātes 27.09.

*) Miķeļdienas tirdziņš notiks no 8.30 - 10.00 2.stāva foajē un sākumskolas galā!  Aicināti visi tirgoties gribētāji -  gan skolēni, gan skolotāji, gan arī vecāki!

*) 5. stundā sportiskās aktivitātes:

   1.-4.klasēm   darbosies 8 stacijas sporta zālē (vai laukā, ja nelīs) "Miķelītis ciemos nāk un domāt sāk!";

   5.-9.klasēm "Miķelītis sportot māk!" - Lejaskurzemes sporta centrā.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20