Dienas nometne bērniem (1.-3.kl.) Aizputē “RADOŠI UN IZZINOŠI”!

Aicinām piedalīties dienas nometnē bērniem Aizputē  “RADOŠI UN IZZINOŠI”!

Mērķis: Noorganizēt radošu un izglītojošu nometni Aizputes novada jaunākā skolas vecuma bērniem, lai veicinātu bērnu jaunradi un personības izaugsmi, ģimeņu iesaisti.

 

Dalībnieki: 50 Aizputes novada 1. -3.klašu  skolēni.

 

Vieta: Aizputes novads – Aizputes pilsēta, Kazdangas parks un pils, Misiņkalna dabas parks, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Aizputē, Pasta ielā 2, Brumsona mākslas parks.

 

Laiks: Nometne organizēta 2.posmos:

1.posms: 2020.gada 21.-25.jūlijs (25 bērni)

2.posms: 2020.gada 3.-7.augustā (25 bērni)

 

Nometnes programma:

1.Izglītojošā diena. 2. Dabas izzinošā diena 3.Sporta/Veselības diena 4.Radošo darbnīcu diena /Praktisko darbu diena 5.Mākslas un mūzikas diena.

 

Nodarbību ilgums: no plkst.10.00- plkst.16.00.

Vecāki atbild par bērnu nogādāšanu nometnē un nogādāšanu mājās katru dienu.

 

Vecāki piesaka bērnu tikai vienam nometnes posmam. Vietu skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās nometnei līdz 6. jūlijam.

Pieteikties 1.posmam - https://forms.gle/s3FrVXxgBhk7NSGF7  

Pieteikties 2.posmam - https://forms.gle/T62omxcbg3ySoGKV8

 

Sīkāka informācija pie nometnes vadītājas Lienes Cinovskas, t.25915668.

 

Nometne notiks Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītā Aizputes novada domes projekta “NOMETNE BĒRNIEM AIZPUTĒ “RADOŠI UN IZZINOŠI” ietvaros. Projekta partneris biedrība “ŠĪLO”.

Projektu finansē SIF un Aizputes novada dome.