Skolēnu ēdināšana Aizputes novadā no 14.aprīļa

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Aizputes novada dome, sadarbībā ar skolām, apzina tās ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts bērnu ēdināšanā.

Pašlaik plānots, ka ēdināšana varētu sākties 14.aprīlī.

Aizputes vidusskolas 1.-9.klašu skolēnu vecākiem vai atbildīgām personām e-klases pastā ir nosūtīta saite uz aptaujas anketu. Lūgums to aizpildīt līdz 06.aprīlim.

Stundu saraksts no 30.marta

Aizputes vidusskola cenšas uzlabot attālinātās mācīšanās procesu, tāpēc no 30.marta ir mainīts stundu saraksts. Ar to iepazīties iespējams tikai e-klases dienasgrāmatā!

Attālinātais mācību process Aizputes vidusskolā

No 23.03.2020. mainīts pamata stundu saraksts.

Informācija par skolotāju konsultācijām tiks ievietota mājas lapā.

Instrukcija skolēniem un vecākiem ir aizsūtīta e-klases pastā 19.03.2020.  

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ministru kabineta rīkojums 2020.gada 12.martā:

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

4. Ārkārtējās situācijas laikā: 

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti. Pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi)

Sekojiet līdzi informācijai par mācību procesa nodrošināšanu attālināti!

Skolas administrācija

Ventspils Digitālā centra apmeklējums

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros, 4.a klase 12.03. apmeklēja Ventspils Digitālo centru. Mācību vizītes laikā skolēni individuāli darbojās ar robotiem, planšetēm un datoriem. Tika izspēlēta Minecraft spēle, kur skolēni darbojās atvērtā pasaulē, lai virtuāli uzlabotu Aizputes Ordeņa pils apkārtējo vidi. Savukārt otrā nodarbībā skolēniem ļāva izjust savas radošās spējas. 4.a klase ir gandarīta par iespējām, ko piedāvāja projekts.

   

Informācija par COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu

Lūdzam iepazīties ar rekomendācijām iespējamās koronavīrusa izraisītās infekciju slimības COVID-19 izplatības ierobežošanai!

  

Instrukcija ir tālāk.

Informācija 2020./ 2021.m.g. sešgadnieku vecākiem

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolā sešgadnieku apmācībai no š. g. 2.marta, ierodoties skolas kancelejā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Būsim pateicīgi, ja bērnus pieteiksiet līdz 1.aprīlim.

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

 

Skolas administrācija

Informācija 2020./ 2021.m.g. pirmklasnieku vecākiem

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 1.klasē no š. g. 2.marta, ierodoties skolas kancelejā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Būsim pateicīgi, ja bērnus pieteiksiet līdz 1.aprīlim.

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

 

Skolas administrācija

Mācību vizīte uz izglītības interešu centru ,,Lielvārdi”

24.februārī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 7., 9.klašu 24 skolēni bija mācību vizītē uz izglītības interešu centru ,,Lielvārdi”.

Mācību vizītes laikā skolēni varēja darboties patstāvīgi, kas visiem bija ļoti aizraujoši. Vienkāršā, saprotamā veidā tika izskaidroti elektrības un dažādu slēgumu darbības pamatprincipi.

Skolēni tika iepazīstināti ar inovācijām 3D printēšanas pielietojumā. Paši izveidoja modeli  Aizputes vidusskolai, kuru  izprintēja  un saņēma kā uzskatāmu modeli. Kā atzīst paši skolēni, tad ar prieku apmeklētu vēl šādas nodarbības, jo tiek iegūtas noderīgas zināšanas. Daži skolēni izteica domu, ka mēģinās mājās paši veidot modeli 3D programmā.

   

Ēnu diena 2020. Aizputes vidusskolā

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

12.februārī visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvia" organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem "Ēnu diena" un šogad pieprasītākā nozare visā valstī kopumā bija medicīna.

No Aizputes vidusskolas ēnot devās vairāk kā 100 ēnotāji. Jaunieši apmeklēja dažādus uzņēmumus un iestādes Aizputē un Liepājā. Aizputē visapmeklētākā bija pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa”. Vēl skolēni iepazinās ar tirdzniecības darbinieku, pedagogu, medicīnas darbinieku, skaistum kopšanas nozares, tūrisma nozares, pārtikas nozares un autoservisu darbinieku profesijām. Izglītojamie ēnoja Liepājas teātrī, SIA Elpa, Aizputes pašvaldības policijā, Beķerejā –SS, Aizputes pilsētas pašvaldībā un bibliotēkā. Apmeklēja arī dažādas izglītības iestādes-Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un Ogres tehnikumu. Vairākas sākumskolas klašu grupas kopā ar savu audzinātāju apmeklēja uzņēmumus: 4.b klase apmeklēja SIA "Elpa”, 3.a klase Valsts policiju, 2.a klase  viesojās pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieka, 5.b klase apmeklēja Metālapstrādes ražošanas uzņēmumu "Kurzemes Atslēga."

2.b klases skolēni tikās ar Edvarda mammu, kura pastāstīja par friziera profesiju. 2.a klase tikās VUGD dispečeri. Bet 4.a skolnieces Ances mamma pastāstīja, ka vaļasprieks var kļūt arī par profesiju, iepazīstināja bērnus ar  konditora profesiju un kopīgi ar bērniem pagatavoja šokolādes brauniju.

  

"Ēnu dienas" mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

PKK- Vineta Bardanovska

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20