Lepojamies, priecājamies un sveicam olimpiāžu uzvarētājus!

Angļu valodas olimpiāde

3.vieta – Ginters Ķergalvis (12.a kl.), skolotāja Sandra Balode

Atzinība – Viesturs Strauts (12.a kl.), skolotāja Sandra Balode

 

Bioloģijas olimpiāde

1.vieta – Laura Auziņa (11.a kl.), skolotāja Vika Vasiļevska

2.vieta – Alise Otaņķe (9.a kl.), skolotāja Vika Vasiļevska

 

Vēstures olimpiāde

1.vieta – Aleksis Beltiņš (11.a kl.), skolotāja Ilze Alsiņa

3.vieta - Kristaps Lietavnieks (11.a kl.), skolotāja Ilze Alsiņa

 

Aizputes vidusskolas administrācija

Attālinātais mācību darbs 7.-.12.klasēm

Lai attālināts mācību darbs noritētu veiksmīgi, mums jābūt vienotiem savās prasībās un sniegumā. Lūdzu, respektēsim šos pamatnosacījumus, kas radušies darba gaitā:

  

Aizvadīta veiksmīga Karjeras nedēļa attālināti un tiešraidēs

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos.

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!” par karjeras izvēles atbalsta resursiem. Diskusiju vecākiem tiešsaistē un dažu dienu laikā pēc tās norises noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju – vairāk nekā 4300 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA mājaslapas sadaļā “Karjeras atbalsts”.

Kā liecina jauniešu diskusijas “Uzklausi, padomā un izlem pats!” laikā veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās autoritātes karjeras jautājumos jauniešiem ir vecāki, karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, vecākus kā autoritāti norādīja teju 70% respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%, bet 17,5% respondentu atzina, ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru personu jeb influenceru padomos. Kopumā aptaujā piedalījās 760 jaunieši, un aptaujas dalībnieki varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus.

Informāciju sagatavoja Monta Balode,
Aizputes novada pedagogs karjeras konsultants

Darba piedāvājums ārsta palīgam!

Ļoti gaidām atsaucīgu, draudzīgu ārsta palīgu, kas savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos!

Sīkāka informācija pie direktores pa tālruņa nr.: 26641717

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

No 26. līdz 30.oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

“Karjeras izvēlē ir iesaistīti daudzi jaunieša dzīvē nozīmīgi cilvēki - skolotāji, karjeras konsultants, ģimenes locekļi, draugi. Šī gada Karjeras nedēļas laikā aicināsim audzēkņus ieklausīties dažādu veiksmīgu profesionāļu pieredzes stāstos un uzzināt par iespējām saņemt atbalstu savas izglītības tālākā ceļa izvēlē,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.

Lai mudinātu jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.

Viens no Karjeras nedēļas centrālajiem pasākumiem būs tiešsaistes diskusija skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem 27. oktobrī, kuras laikā moderatora Edija Boša vadībā tās dalībnieki diskutēs par paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu karjeras izvēles jautājumos. Savukārt 28.oktobrī moderators Magnuss Eriņš vadīs tiešsaistes pasākumu jauniešiem, kurā piedalīsies karjeras eksperti un Latvijā zināmi uzņēmēji. Tajā ar savu pieredzi karjeras izvēlē dalīsies arī panākumiem bagāti jaunieši, kuru vidū ir pazīstamā volejboliste Tīna Graudiņa, mūziķe Patrisha un kosmosa tehnoloģiju izstrādātājs Roberts Gotvalds. 

Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu skolās, liela daļa ar profesiju izzināšanu un karjeras plānošanu saistīto pasākumu notiks tiešsaistē, savukārt daļa tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā pēc Karjeras nedēļas noslēgšanās, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Aizputes novada izglītības iestādēs Karjeras nedēļas 2020 pasākumi uz šo brīdi plānoti attālināti, pedagogiem karjeras konsultantiem sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem. Par pasākumiem skolēni, pedagogi un vecāki tiks informēti savlaicīgi.

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai. “Karjeras nedēļa” tiek īstenota VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Plakāts vidusskolēniem

Plakāts vecākiem

Aizputes novada PKK
Monta Balode

Par mācībām no 21.oktobra

21.oktobrī mācības skolā klātienē atsāk pirmsskola un 1.-6.klases.

7.-12. klases mācās attālināti līdz 30.oktobrim - pēc Izglītības un Zinātnes Ministrijas, un Aizputes novada domes rīkojuma

 

Lai mazinātu kontaktēšanos, mācības 1.-6. klasēm notiks citos kabinetos pa visu skolu, arī ''lielās'' skolas daļā.

Pusdienas būs garajos starpbrīžos  1.-3.klasēm un 4.-6.klasēm.

7.-12.klases, sākot ar 21.10, pēc Aizputes pilsētas domes rīkojuma, saņems pārtikas pakas par 8 dienām pēc saraksta, par kuru paziņos klases audzinātājas.

Mācības no 19.līdz 23.oktobrim notiek pēc pamata stundu saraksta nr.1. 

Administrācija.

Precizējums par Covid-19 testu veikšanu

Informējam, ka skola vairs nevar nodrošināt iespēju veikt COVID-19 testus!

Saslimušo kontaktpersonas ik dienu ģimenes ārsta uzraudzībā rūpīgi seko savai veselībai.

Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt tikai ar ģimenes ārsta atļauju divos veidos:

* 14. dienā, ja nav slimības simptomi;

* veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. 

Precizējums par brīvlaiku!

Ar Aizputes novada domes lēmumu nr. 563 tiek nolemts:

1. Aizputes vidusskolā  no 05.10.2020. – 09.10.2020. noteikt izglītojamo  brīvlaiku;

2. Aizputes vidusskolā no 12.10.2020. – 20.10.2020. organizēt mācību procesu attālināti

Papildus informācija par Covid-19 

Vebinārs sākumskolu bērnu vecākiem

Aicinām sākumskolu bērnu vecākus piedalīties tiešsaistes semināru ciklā   "Kā palīdzēt bērnam kļūt pašorganizētam?"

Ar lielu prieku paziņojam, ka tiek organizēta otra grupa  sākumskolas vecāku vebināram - "Kā palīdzēt bērnam kļūt pašorganizētam?"
Ņemot vērā vecāku lūgumu, šajā reizē tiksimies darba dienas vakaros - četras ceturtdienas, no plkst.18.30 - 20.00. 


Šo vebināru laikā mēs praktizēsim metodes, kas palīdzēs bērnam:

* kļūt motivētākam kaut ko darīt,
* labāk fokusēties uz to, kas viņam ir svarīgi,
* saprast viņa prioritātes,
* kļūt radošākam, un bērns spēs ieraudzīt dažādus risinājumus dažādām dzīves situācijām,
* domāt plašāk un izprast organizēšanas pamatprincipus.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS UN PIETEIKŠANĀS ARĪ ŠEIT: https://ej.uz/PasorganizetsBerns2020

Pirmā `tikšanās`plānota 15.oktobrī, ceturtdien, plkst. 18.30. 

Kopumā plānotas četras nodarbības, taču, protams, ir iespējams apmeklēt arī katru no tām atsevišķi: 

INFORMĀCIJA

Aizputes vidusskolā tiek noteikts brīvlaiks no 5.-12.oktobrim!

Mācību gads tiek pagarināts par vienu dienu - līdz 1.jūnijam. (pamats: MK noteikumi Nr. 28)

Visiem, kuri bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem, noteikta karantīna. Vecāku uzdevums nodrošināt, lai karantīna tiktu ievērota.

Nākošā informācija sekos 12.oktobrī.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20