Mācību process no 15.novembra

* Sākot ar 15.novembri mācību process notiks klātienē - klases atradīsies katra savā kabinetā, skolotāji ies pie klasēm.

* Ēdināša notiks trijos starpbrīžos:

1.-3.klasēm pl. 10:25-10:40
4.-6.klasēm pl. 11:10-11:25
7.-12.klasēm pl. 12:05-12:20

* Attālināti mācīsies 7.-12.klases pēc noteikta rotācijas grafika