Karjers nedēļa “IKT – Tavai karjerai” noslēgusies!

Karjers nedēļa “IKT – Tavai karjerai” noslēgusies!

       

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

Karjeras nedēļas ietvaros Aizputes vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem bija iespēja aktualizēt karjeras vadības jautājumus ne tikai izglītības iestādēs, bet arī ģimenēs. VIAA piedāvāja dažādām mērķauditorijām pielāgotus pasākumus, kuri tika integrēti mācību saturā. Karjeras nedēļas laikā 7.- 9. klašu skolēniem tika piedāvāts izglītojošs materiāls, kas rosināja izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā. 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” tās dalībnieki pārrunāja, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas. 12. oktobra jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalījās profesionāļi, kuri savu profesionālo aicinājumu ir atraduši IKT nozarē. Aizputes vidusskolā jauniešu diskusiju noklausījās klātienē 10.-12. klašu skolēni, bet 7.-9. klašu skolēniem tā tika piedāvāta, pateicoties klašu audzinātāju iniciatīvai.

Aizputes vidusskolā karjeras nedēļa tika aktualizēta gan mācību priekšmetu un klases stundās, gan tika īstenoti cita veida karjeras atbalsta pasākumi. 9. un 12. klašu skolēniem tika nodrošināti semināri “Kura ir mana profesija?” un “Karjeras izglītība”, kuru vadīja LU Karjeras centra izaugsmes veicinātāja Dace Siliņa. Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem IKT tēma tika aktualizēta robotikas nodarbībās, bet 10.a klases skolēniem, kuri ir izvēlējušies apgūt programmēšanas prasmes, attālināti tika uzaicināts viesis -  IT departamenta vadītājs Jānis Akmentiņš no Printful.

Paldies visiem mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un kolēģiem pedagogiem karjeras konsultantiem, kuri atbalstīja karjeras nedēļas pasākumus. Īpašais paldies informātikas skolotājām, kuras neatteica pieņemt piedāvājumu nodrošināt mācībstundu 7.-9. klašu skolēniem. Paldies arī skolēnu vecākiem, kuri, sarunās ar saviem bērniem ieklausījās viņos. Noslēgumā vēlos rosināt vecākus veidot spēcīgas, uzticības pilnas attiecības ar savu bērnu, un atbalstīt bērna viedokli un pārliecību.

Atgādinu, ka karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

18.10.2021.

Pedagogs karjeras konsultants

 Monta Balode