Skolēniem attālinātā mācību procesa tiešsaistes stundām!

Aizputes vidusskolas administrācija un skolotāji  nodrošina mācību procesa organizēšanu un īstenošanu.

e-klases dienasgrāmatā katrai stundai tiks pievienota skolas izstrādāta veidlapa ar informāciju par stundā veicamajiem darbiem un mājas darbu.

Vecāki nodrošina skolēnu piedalīšanos mācību procesā!

Skolēn, par neattaisnotu stundu kavējumu tiks uzskatīts, ja:

* piedalīsies attiecīgās mācību stundas procesā ar izslēgtu kameru,

* nepiedalīsies iepriekš paziņotā tiešsaistes stundā.

 

Seko līdzi informācijai!

Ja ir jautājumi, sazinies ar klases audzinātāju!