Par godu Lāčplēša dienai

Tuvojas valsts svētki - Lāčplēša diena un 18.novembris, kad jaunsargi visā Latvijā aktīvi iesaistās valsts svētku pasākumos. Lielākais notikums jaunsargiem būs dalība NBS militārajā parādē 11. Novembra krastmalā.

Konkursa “Šodien laukos” uzvarētāji

Konkursa “Šodien laukos” otrajā norises gadā uzvaras laurus klašu grupā plūkusi Rugāju vidusskola, savukārt individuālajā vērtējumā – Elīna Staģe no Dagdas, Lauris Botņa-Ezerskis no Lēdurgas un Renāte Ausmane no Lažas pagasta 

22. novembrī Vecāku diena

Aizputes vidusskola 22.novembrī aicina vecākus:

* apmeklēt mācību stundas un pārējās nodarbības;
* no 16:00 - 18:30 uz individuālām pārrunām ar pedagogiem

Novembra pasākumu programma Aizputes vidusskolā

Patriotisma nedēļa 11. - 18.novembris - piespraudīsim pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti!

Ir tikai viena Latvija
un citas nav nekur.
Tā nāk no senču zemes dzīlēm
un debesīs, kas kopā tur.
                            /A.Eglītis/

Asinsdonoru centra lekcija

31.10.2017. Aizputes vidusskolā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros notika Valsts asinsdonoru centra izglītojošas nodarbības

Jaunas zināšanas par augsni un jauni draugi projekta „EELLSS” ietvaros

No 4. līdz 8. oktobrim mums, četrām skolniecēm – Beatrisei Santai, Ancei Drullei, Sindijai Bahmanei no Aizputes vidusskolas 10.a klases un Sindijai Mierturei no Krotes Kronvalda Ata pamatskolas  mazpulka, bija iespēja doties uz Vāciju. Šis brauciens notika projekta „EELLSS” ietvaros, un tajā piedalīties mūs ierosināja bioloģijas skolotāja V. Vasiļevska un angļu valodas skolotāja I. Zvirbule. 

Kurzemes un Zemgales Mazpulku projektu forums Aizputē

Klāt ražas novākšanas un atrādīšanas laiks. Saules ieskautā 21. oktobra rītā  Aizputes vidusskolā un Aizputes tirgus laukumā bija jūtama liela rosība. No dažnedažādām Kurzemes un Zemgales vietām uz Aizputi ceļu šurp mēroja 28 Latvijas Mazpulku čaklākie skolēni un viņu vadītāji, vecāki, atbalstītāji. Šī diena bija iekļauta Kurzemes un Zemgales Mazpulku projektu foruma zīmē. 

Karjeras mēnesis "Iepazīsti un atklāj sevi”

 Visu oktobra mēnesi gan Aizputes vidusskolas, gan pārējo novada vispārizglītojošo iestāžu skolēniem bija iespēja apmeklēt  dažādus karjeras izglītības pasākumus, jo novadā turpinās projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

» 1 2