Pasākums “Veru durvis uz augstskolu”

24. janvārī 11. un 12. klašu interesenti devās uz ikgadējo karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Veru durvis uz augstskolu”, kurš notika V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā. Aizputes vidusskolas skolēni uz šo pasākumu tiek aicināti jau otro gadu. 12. klašu skolēni atrodas izvēles priekšā, tāpēc svarīgi ir izmantot jebkuru iespēju iepazīties ar Latvijas augstskolu piedāvātājām tālākizglītības programmām, bet 11. klašu skolēniem – sākt izpēti par sev piemērotāko augstāko mācību iestādi.

Vecāku sapulce!

Šodien, 24.janvārī, plkst. 18:00 skolas vecāku sapulce aktu zālē!

Laipni gaidīti!

 

Direktore

Mana pasaule Latvijas plaukstās

18. janvārī  Aizputes Mūzikas skolā notika Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājuma “Mana pasaule Latvijas plaukstās” atklāšana. Jāpiemin, ka visā Latvijā tā bija īpaša diena, jo oficiāli tika atklāts mūsu valsts simtgades gads.

Ēnu dienas 2018

14. februāris Ēnu diena 1.-12.kl.skolēniem!

Informācija par ēnu dienu

Zvaigznes diena

11. janvārī mūsu skolā norisinājās ikgadēji svinīgais Zvaigznes dienas pasākums, kura laikā godināja un lepojās ar izcilākajiem skolas skolēniem. Viņi saņēma dāvanas no skolas vadības un parakstījās Aizputes vidusskolas Goda grāmatā, bet viņu vecāki saņēma Pateicības rakstu.

Informācija par grozījumiem iekšējās kārtības noteikumos!

Sākot ar 2018.gada 15.janvāri stājas spēkā iekšējo kārtības noteikumu 60.punkta grozījumi - Mobilo telefonu un citu elektronisko ierīču izmantošanu izglītības iestādē nosaka Kārtība par elektronisko ierīču lietošanu izglītības iestādē 

» 1 2