Karjeras pasākums 7.-8.klasēm

16.aprīlī skolas aktu zālē 7. -8.klašu skolēniem notika tikšanās ar Āri  Birzi – 29 gadīgu veiksmīgu jauno uzņēmēju.  Kā atzina paši skolēni, viņš motivēja un norādīja daudzas izaugsmes iespējas turpmākajai dzīvei.

Informācijas diena

19.aprīlī Aizputes vidusskolā notika Informācijas diena, uz kuru tika aicināti Aizputes vidusskolas un Aizputes novada pamatskolu 9. klašu skolēni. Pasākumu apmeklēja ap 80 skolēnu.

Pasākuma pirmajā daļā skolas direktore Gunta Vīdnere pastāstīja skolēniem par aktualitātēm un inovācijām Aizputes vidusskolā. Direktore minēja daudz pozitīvu piemēru, kāpēc kā tālākizglītības mācību iestādi būtu jāizvēlas tieši Aizputes vidusskola. Turpinājumā tika demonstrēta videofilma par skolu, kuru noskatoties, skolēni guva vizuālu priekšstatu par vidusskolu. Par vidējās izglītības programmām, kuras ir iespējams apgūt Aizputes vidusskolā, informēja Vita Buzoverova. Mācību pārzine uzsvēra, ka, izvēloties izglītības programmu, būtu jau jāņem vērā, kāda augstskola un kāda profesija tiks izvēlēta pēc vidusskolas beigšanas. Skolotāja Inese Krauze dalījās savā klases audzinātājas pieredzē un minēja vairākus pozitīvus piemērus par skolēnu tālākizglītību pēc Aizputes vidusskolas beigšanas, bet par savu pieredzi Aizputes vidusskolā pastāstīja uzņēmējs, domes deputāts Mārtiņš Sants.

Radošās darbnīcas "Dabaszinātņu skola"

12. aprīlī Aizputes vidusskolas pirmo klašu skolēni guva pirmo pieredzi dabas vērošanā. Divās nodarbībās skolas apkārtnē skolēni mācījās lietot binokļus un teleskopus, kā arī atpazīt dažādas putnu sugas. Skolas apkārtnē izdevās novērot 14 putnu sugas. 

Ritvars Rekmanis  

Talantu konkurss “Zvaigžņu lietus”

5. aprīlī Aizputes vidusskolā norisinājās talantu konkurss “Zvaigžņu lietus”, kura laikā skolēniem savu talantu bija iespēja izpaust dažādos žanros – dejā, dziesmā, popielā, dzejā u.c.

Šogad kopā mēs varējām vērot 16 interesantus un dažādus priekšnesumus. Visus dalībniekus vērtēja žūrija: Aizputes kultūras nama vadītāja Inta Rudzīte, hip – hop deju pasniedzēja Ieva Kronberga, Aizputes domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis, Aizputes domes deputāts Kārlis Vīdners un Aizputes jauniešu mājas pārstāvis Nauris Zeltiņš. Katrā no žanriem tika noteiktas pirmās trīs vietas, kā arī pārējiem dalībniekiem piešķirtas nominācijas, taču galvenais nav uzvarēt, bet pati piedalīšanās jau ir uzvara, jo būt starp radošākajiem skolas skolēniem ir liels gods. 

3.-4.klašu skolēnu angļu valodas pēcpusdiena “Learn by doing”

Š.g. 4. aprīlī Aizputes vidusskolā tika aizvadīts angļu valodas pasākums 3.-4. klašu skolēniem, kurā piedalījās novada skolu dalībnieki. Pasākuma rīkotāja angļu valodas skolotāja Indra Zvirbule bija uzaicinājusi skolēnus un skolotājus no Aizputes, Aizputes pagasta, Dzērves, Durbes, Krotes, Kazdangas, Apriķu un Kalvenes skolām.

Skatuves runas konkurss Aizputes vidusskolā

19.martā Aizputes vidusskolā norisinājās Aizputes novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss. Tajā noteica labākos un izteiksmīgākos runas meistarus, kas tika izvirzīti nākamajai kārtai Kurzemes skatuves runas konkursam Liepājā 27.martā.

Konkursu ieskandināja Vinetas Snipkes vokālās studijas meitenes ar dziesmu “Eņģelis”. Uzreiz pēc tam dalībnieki tika iepazīstināti ar žūriju (Aida Otaņķe – pensionēta Aizputes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Sanda Zālīte – Aizputes novada kultūras dzīves vadītāja, Dita Ņukņēviča – Skrundas kultūras nama direktore, Vineta Bardanovska – Aizputes vidusskolas skolotāja, Rudīte Vītola – Aizputes vidusskolas latviešu un literatūras skolotāja, Ilze Jonase – Aizputes vidusskolas skolotāja, pasākumu organizatore, Inta Rudzīte – Aizputes pilsētas kultūras nama mākslinieciskā vadītāja).

27.martā notiks karjeras attīstības atbalsta pasākums 9.-12. klašu skolēniem

27.martā plkst. 13:00 Aizputes vidusskolas aktu zālē notiks karjeras attīstības atbalsta pasākums

Pozitīvās pieredzes veiksmes stāsts – “Es pats veidoju savu karjeru”

ar savu pieredzi dalīsies Enno Ence

» 1 2