Skolai 99!

Tāpat kā katru gadu,
rudens skolas zvanu iezvana.
Viss gandrīz tāpat…
Dienas steidz nomainīt gadus,
Un vārdi iekrīt ziedu jūrā-
Vārdi - tie labākie, kas laimi vēl…
Tie māca mums laimei noticēt ,
Tie māca noticēt sapnim savam,
Vērtībām, kas māca saprast un novērtēt,
kas mums ir dots…

No sirds sveicam visus skolēnus, vecākus un darbiniekus mūsu skolas 99.dzimšanas dienā! 

Aizputes vidusskolas administrācija

Stundu laiki

Informējam, ka šogad strādāsim bez skolas zvana!

Stundu laiki zināšanai:

Informācija par mācību procesa organizēšanu 2020./2021.m.g.

Aicinām iepazīties ar kārtību, kādā Aizputes vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšanai

Vecākiem:

2020./2021.mācību gada 1.septembris

Aicinām skolēnus uz jaunā mācību gada Zinību dienu:
* pl. 10:00 klasēs uz pirmo klases stundu;
* pl.11:00 uz skolas zvana ieskandināšanu!

Skolas administrācija

Informācija 2020./2021.m.g. sešgadnieku vecākiem!

2020.gada 25. augustā no plkst. 16.00-18.00 Aizputes vidusskolas 1. stāvā atvērto durvju diena Aizputes vidusskolas sešgadniekiem!

Laipni gaidīti!

INFORMĀCIJA 2020./2021.m.g. PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM!

Pirmklasniekus uz adaptācijas dienu Aizputes vidusskolā gaidīsim 2020.gada 27.augustā no plkst. 9.00 līdz 10.15.

Skolas administrācija

P.s. Papildus informācija 1.a klases vecākiem:

Aicinām uz pirmo vecāku sapulci Aizputes vidusskolā 1.a klases vecākus š. g. 27.augustā skolas aktu zālē plkst. 18.00.

10.klases skolēniem!

10.klases skolēni!

27.augustā plkst. 10.00 konferenču zālē informatīva sanāksme par mācību procesa organizāciju.

 

Direktores vietniece Vita Buzoverova

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Aizputes novada dome Aizputes vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Sveiks, 9.klases absolvent!

Šodien veram  Aizputes vidusskolas durvis topošajiem vidusskolēniem! Skaties video materiālu par aktualitātēm mācību procesā un ārpusstundu pasākumiem!

Video

Iestājoties vidusskolā, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* 9.klases beigšanas apliecība;

* sekmju izraksts;

* dzimšanas apliecība;

* medicīniskā izziņa

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu macību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Dienas nometne bērniem (1.-3.kl.) Aizputē “RADOŠI UN IZZINOŠI”!

Aicinām piedalīties dienas nometnē bērniem Aizputē  “RADOŠI UN IZZINOŠI”!

Mērķis: Noorganizēt radošu un izglītojošu nometni Aizputes novada jaunākā skolas vecuma bērniem, lai veicinātu bērnu jaunradi un personības izaugsmi, ģimeņu iesaisti.

 

Dalībnieki: 50 Aizputes novada 1. -3.klašu  skolēni.

 

Vieta: Aizputes novads – Aizputes pilsēta, Kazdangas parks un pils, Misiņkalna dabas parks, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Aizputē, Pasta ielā 2, Brumsona mākslas parks.

 

Laiks: Nometne organizēta 2.posmos:

1.posms: 2020.gada 21.-25.jūlijs (25 bērni)

2.posms: 2020.gada 3.-7.augustā (25 bērni)

 

Nometnes programma:

1.Izglītojošā diena. 2. Dabas izzinošā diena 3.Sporta/Veselības diena 4.Radošo darbnīcu diena /Praktisko darbu diena 5.Mākslas un mūzikas diena.

 

Nodarbību ilgums: no plkst.10.00- plkst.16.00.

Vecāki atbild par bērnu nogādāšanu nometnē un nogādāšanu mājās katru dienu.

 

Vecāki piesaka bērnu tikai vienam nometnes posmam. Vietu skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās nometnei līdz 6. jūlijam.

Pieteikties 1.posmam - https://forms.gle/s3FrVXxgBhk7NSGF7  

Pieteikties 2.posmam - https://forms.gle/T62omxcbg3ySoGKV8

 

Sīkāka informācija pie nometnes vadītājas Lienes Cinovskas, t.25915668.

 

Nometne notiks Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītā Aizputes novada domes projekta “NOMETNE BĒRNIEM AIZPUTĒ “RADOŠI UN IZZINOŠI” ietvaros. Projekta partneris biedrība “ŠĪLO”.

Projektu finansē SIF un Aizputes novada dome.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15