Atskats par projekta “Kontakts” aktivitāti

15. novembrī Aizputes vidusskolā notika projekta “Kontakts”; “Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšanai” aktivitāte  skolēnu līdzpārvaldes “Nagla” jauniešu saliedēšanai ar mentoriem Oskaru un Sendiju no Attīstības platformas You+

Savukārt, 16.novembrī - šī paša projekta ietvaros - saliedēšanās nodarbības tika vadītas 6.b un 7.b klašu skolēniem kopā ar mentoriem Annu Vītolu un Oskaru.

Projekts“Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.