Aizputes vidusskolā Miķeļdienas aktivitātes 27.09.

*) Miķeļdienas tirdziņš notiks no 8.30 - 10.00 2.stāva foajē un sākumskolas galā!  Aicināti visi tirgoties gribētāji -  gan skolēni, gan skolotāji, gan arī vecāki!

*) 5. stundā sportiskās aktivitātes:

   1.-4.klasēm   darbosies 8 stacijas sporta zālē (vai laukā, ja nelīs) "Miķelītis ciemos nāk un domāt sāk!";

   5.-9.klasēm "Miķelītis sportot māk!" - Lejaskurzemes sporta centrā.

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

2019. gada pavasarī 49 skolas no dažādām Latvijas pilsētām piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā "Esi radošs - # Radi Likumu!" – pārveidojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā.

6.septembrī notika Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā atklāšanas pasākums. Tiesībsargs uzskata, ka ikvienam ne tikai ir jāzina savas tiesības, bet arī tās ir jāizprot, tāpēc pieejams buklets "Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā".

Skolai dzimšanas diena!

15.septembrī Aizputes vidusskola svin 98. dzimšanas dienu; sākumskolas ēkai - 50!

„Uzposīsim” mūsu skolu svētkiem:

izdekorēsim savas klases durvis;
iekārtosim zīmējumu izstādes;
veidosim ziedu kompozīcijas koridoros;
dziedāsim skolas himnu;
runāsim par skolas vēsturi;
padomāsim, kādu vēlamies redzēt savu skolu šogad, pēc 2, 3 – 5 gadiem;
izveidosim sajūtu taku pie skolas!

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20