Ventspils Digitālā centra apmeklējums

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros, 4.a klase 12.03. apmeklēja Ventspils Digitālo centru. Mācību vizītes laikā skolēni individuāli darbojās ar robotiem, planšetēm un datoriem. Tika izspēlēta Minecraft spēle, kur skolēni darbojās atvērtā pasaulē, lai virtuāli uzlabotu Aizputes Ordeņa pils apkārtējo vidi. Savukārt otrā nodarbībā skolēniem ļāva izjust savas radošās spējas. 4.a klase ir gandarīta par iespējām, ko piedāvāja projekts.