Attālinātais mācību process Aizputes vidusskolā

No 23.03.2020. mainīts pamata stundu saraksts.

Informācija par skolotāju konsultācijām tiks ievietota mājas lapā.

Instrukcija skolēniem un vecākiem ir aizsūtīta e-klases pastā 19.03.2020.