Vidējās izglītības noslēgumu eksāmenu grafiks

Aizputes vidusskolā eksāmeni notiks pēc sekojoša grafika:

Uz eksāmenu jāierodas pusstundu pirms tā sākuma. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.