Izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē 2019./2020.m.g.

9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti!

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā