Arhīvs

Svešvalodu centralizētā eksāmenu norises grafiks 2018./2019.m.g.

Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgade

Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgades centrālo pasākumu plānā 03.03.2019. paredzēts svinīgs pasākums Rudbāržu muižā/Lēnās un pārgājiens pa O.Kalpaka taku 

Visi pasākumi plakātā:

Kendama sacensības

Vecāku kopsapulce-lekcija-tikšanās 20.februārī!

Aicinām vecākus uz tikšanos ar bērnu un jauniešu sertificētu psiholoģi Ingu Dreimani par tēmu "Bērna motivācija un mērķa sasniegšana".

Vieta: Aizputes vidusskolas aktu zāle

Laiks: 2019.gada 20.februāris plkst. 18:00

Valentīndienas pasākums 14.februārī!

Uzņemšana vidusskolā!

Domā, kur turpināt mācības pēc 9. klases?

Nāc, pievienojies mums! 

Mēs piedāvājam: matemātikas novirzienu, vispārizglītojošo novirzienu.

Par augstiem mācību sasniegumiem ikdienā un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu vidusskolēni saņem stipendijas.

Mēs Tev varam piedāvāt plašu interešu izglītības klāstu!

Gaidīsim Tevi, sākot ar 18.jūniju darba dienās no plkst. 9:00 - 14:00 skolas kancelejā!

Tematiskā nometne 3.-4.klasēm angļu valodā

Kaut arī skola ir beigusies, no 5. līdz 8. jūnijam daļa Aizputes vidusskolas 3.-4. klases skolēnu devās uz skolu pilnveidot savas angļu valodas zināšanas tematiskajā nometnē “Nāc un darbojies!”. 

Aizputes vidusskolas skolēni mācību vizītē apmeklē AHHAA centru Igaunijā

1.jūnijā Aizputes vidusskolas 48 skolēniem bija lieliska iespēja mācību vizītē apmeklēt AHHAA centru Igaunijā.

Neskatoties uz agro izbraukšanu un garo ceļu līdz Tartu, skolēni bija nenogurdināmi un izzināt griboši. Mācību vizītes ietvaros AHHAA zinātnes centrā skolēni iepazinās un apskatīja eksponātus, kas izvietoti 3000 kvadrātmetru lielā platībā un to moto “Pamēģini pats”.

Skolotāju teātrim - 5!

Angļu valodas nometne 3.-4.klasēm

» 1 2 3 4 5 6 7