Arhīvs

Ziemassvētku pasts

Vēl līdz 19.decembrim vari paspēt uzrakstīt Ziemassvētku vēstuli un iemest 1.stāva pastkastītē!

1.klašu brīvlaiks

Kā katru gadu, arī šogad 1.klasēm ir papildus brīvlaiks.

Aizputes vidusskolā tas ir no 6.februāra līdz 12.februārim.

Ziemassvētku pasākumi

5.-8.klasēm - 21.decembrī pl. 17.00

Pirmsskolai, 1.-4.klasēm - 22.decembrī pl. 10.00

9.-12.klasēm - 22.decembrī pl. 18.00

Rīta vingrošana

Rīta vingrošana skolas stadionā

17.novembra stundu saraksts

17.novembris ir pirmssvētku diena - saīsināta darba diena, tāpēc mainās mācību stundu laiki:

Fotografēšanās

Skolas organizēta fotografēšanās notiks 11. un 12.septembrī!

Par konkrētiem laikiem katrai klasei interesēties pie klašu audzinātājiem!

Uzņemšana 10.klasē

Aizputes vidusskola katru darba dienu no pl.9:00 - 14:00 pieņem dokumentus 10.klasei sekojošās izglītības programmās:

* Matemātikas un dabas zinātņu programma

* Vispārizglītojošā programma

* Profesionālā virziena programma (Valsts aizsardzības mācība) - JAUNUMS

Skolēniem par labām un augstām sekmēm ikdienas mācību darbā un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu tiek maksāta stipendija.

Iestājoties jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* 9.klases beigšanas apliecība

* Sekmju izraksts

* Dzimšanas apliecības kopija

* Medicīniskā izziņa, Nr. 9-14

 

Darba piedāvājums!

Ļoti gaidām atsaucīgu, draudzīgu ārsta palīgu, kas savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos!

Sīkāka informācija pie direktores pa tālruņa nr.: 26641717

Informācija 10.klašu skolēniem!

10.klašu skolēniem informatīva sanēksme notiks 20.augustā plkst. 10:00 skolas konferenču zālē (214.telpa)

 

Informācija 2019./2020.m.g. pirmklasnieku vecākiem!

Aicinām uz pirmo vecāku sapulci Aizputes vidusskolā š.g. 22.maijā plkst. 18:00 skolas konferenču zālē.

Pirmklasniekus uz adaptācijas dienām Aizputes vidusskolā gaidīsim š.g. 3. un 4. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 10:50.

Skolas administrācija

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13