Arhīvs

Radošās darbnīcas "Dabaszinātņu skola"

10.maijā 5.b un 6.c klašu skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001” ietvaros notika praktiskās nodarbības zivju noteikšanā un preparēšanā. Skolēni praktiskām metodēm iepazina zivju ārējo un iekšējo uzbūvi, noteica sugas un veica mērījumus, lai raksturotu zivju svaru un garumu.

Praktiskajā darbā tika izmantotas raudas, asari, apaļie jūras grunduļi un reņģes. Pētot barības sastāvu, vienam no asariem kuņģī tika atrasts gumijas māneklis, kas tiek izmantots makšķerēšanā, lai pievilinātu zivis. 

 Ar cieņu,
 Ritvars Rekmanis

Mammadaba aktivitātes - Meža olimpiādes fināls

26. aprīlī skolēni no visas Latvijas tikās LVM Meža olimpiādes 2018 finālā, lai apņēmības un zinātkāres vadīti ne tikai cīnītos par uzvaru, bet arī smeltos jaunas zināšanas par mežu.

1. vietu un galveno balvu – nedēļu ilgu ārzemju vides ekspedīciju Austrijā izcīnīja Aizputes vidusskolas komanda “Vides pētnieki”, kas ir arī šī gada Dienvidkurzemes reģiona Mammadaba vēstniecība. 

Viss apraksts pieejams šeit

Mammadaba aktivitātes - Putnot uz Kaņieri!

Mammadaba vēstniecības Aizputes vidusskolas skolēni 23. aprīlī devās pavasara piedzīvojumos – putnu vērošanā. 2 a un 2 b klases 39 skolēnu sastāvā devās saskatīt, sadzirdēt, ieraudzīt un atpazīt Latvijas putnus Latvijas Putnu fonda vadītāja Kaspara Funta un ornitologa Dmitrija Boiko vadībā. 

Viss apraksts pieejams šeit

Logopēdijas pasākums "Mana valoda"

Š.g. 24.aprīlī Aizputes vidusskolā pulcējās skolēni uz starpnovadu logopēdijas pasākumu „Mana valoda”.

Karjeras pasākums 7.-8.klasēm

16.aprīlī skolas aktu zālē 7. -8.klašu skolēniem notika tikšanās ar Āri  Birzi – 29 gadīgu veiksmīgu jauno uzņēmēju.  Kā atzina paši skolēni, viņš motivēja un norādīja daudzas izaugsmes iespējas turpmākajai dzīvei.

Informācijas diena

19.aprīlī Aizputes vidusskolā notika Informācijas diena, uz kuru tika aicināti Aizputes vidusskolas un Aizputes novada pamatskolu 9. klašu skolēni. Pasākumu apmeklēja ap 80 skolēnu.

Pasākuma pirmajā daļā skolas direktore Gunta Vīdnere pastāstīja skolēniem par aktualitātēm un inovācijām Aizputes vidusskolā. Direktore minēja daudz pozitīvu piemēru, kāpēc kā tālākizglītības mācību iestādi būtu jāizvēlas tieši Aizputes vidusskola. Turpinājumā tika demonstrēta videofilma par skolu, kuru noskatoties, skolēni guva vizuālu priekšstatu par vidusskolu. Par vidējās izglītības programmām, kuras ir iespējams apgūt Aizputes vidusskolā, informēja Vita Buzoverova. Mācību pārzine uzsvēra, ka, izvēloties izglītības programmu, būtu jau jāņem vērā, kāda augstskola un kāda profesija tiks izvēlēta pēc vidusskolas beigšanas. Skolotāja Inese Krauze dalījās savā klases audzinātājas pieredzē un minēja vairākus pozitīvus piemērus par skolēnu tālākizglītību pēc Aizputes vidusskolas beigšanas, bet par savu pieredzi Aizputes vidusskolā pastāstīja uzņēmējs, domes deputāts Mārtiņš Sants.

Vecāku diena

18.aprīlī Aizputes vidusskola aicina uz Vecāku dienu:

* mācību stundu un pārējo nodarbību apmeklēšana;

* 16:00 – 18:30 individuālas pārrunas ar pedagogiem

 

Visi vecāki laipni aicināti!

Radošās darbnīcas "Dabaszinātņu skola"

12. aprīlī Aizputes vidusskolas pirmo klašu skolēni guva pirmo pieredzi dabas vērošanā. Divās nodarbībās skolas apkārtnē skolēni mācījās lietot binokļus un teleskopus, kā arī atpazīt dažādas putnu sugas. Skolas apkārtnē izdevās novērot 14 putnu sugas. 

Ritvars Rekmanis  

Izlaidumi!

Aizputes vidusskolā izlaidumi notiks 2018.gada 16.jūnijā:

* pl. 13:00 - 12.klasēm

* pl. 16:00 - 9.klasēm

Talantu konkurss “Zvaigžņu lietus”

5. aprīlī Aizputes vidusskolā norisinājās talantu konkurss “Zvaigžņu lietus”, kura laikā skolēniem savu talantu bija iespēja izpaust dažādos žanros – dejā, dziesmā, popielā, dzejā u.c.

Šogad kopā mēs varējām vērot 16 interesantus un dažādus priekšnesumus. Visus dalībniekus vērtēja žūrija: Aizputes kultūras nama vadītāja Inta Rudzīte, hip – hop deju pasniedzēja Ieva Kronberga, Aizputes domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis, Aizputes domes deputāts Kārlis Vīdners un Aizputes jauniešu mājas pārstāvis Nauris Zeltiņš. Katrā no žanriem tika noteiktas pirmās trīs vietas, kā arī pārējiem dalībniekiem piešķirtas nominācijas, taču galvenais nav uzvarēt, bet pati piedalīšanās jau ir uzvara, jo būt starp radošākajiem skolas skolēniem ir liels gods. 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13