Arhīvs

Jauno talantu konkurss!

2019./2020.m.g. pirmklasnieku vecākiem!

Projekts „Pulkā eimu, pulkā teku”

Folkloras kopa “Misiņkalns” par projektu „Pulkā eimu, pulkā teku”

„Pulkā eimu, pulkā teku” ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma. ”Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada garumā notiek dažāda veida aktivitātes: konkursi, novadu sarīkojumi un noslēgumā Nacionālais sarīkojums.

Tikko atgriezāmies no Lejaskurzemes novada sarīkojuma-skates „Eima bišu klausīties”, kur ieguvām 1.pakāpi. Vērtētājas bija rīdzinieces Māra Mellēna, mūzikas speciāliste Dina Liepa, horeogrāfe Dace Circene. 5.aprīlī piedalīsimies muzicēšanas konkursā „Klaberjakte”. Esam ieinteresējušies par projektu „Dziedi ar arhīvu”.

Folkloras kopas vadītāja Vija Līce

Eiropas diena Aizputes vidusskolā

Svešvalodu centralizētā eksāmenu norises grafiks 2018./2019.m.g.

Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgade

Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgades centrālo pasākumu plānā 03.03.2019. paredzēts svinīgs pasākums Rudbāržu muižā/Lēnās un pārgājiens pa O.Kalpaka taku 

Visi pasākumi plakātā:

Kendama sacensības

Best In English

2018.gada 30.novembrī notika pasaules tiešsaistes angļu valodas konkurss 15-19 gadus jauniem skolēniem, kura ilgums bija 60 minūtes.

Šogad konkursā piedalījās arī Aizputes vidusskolas skolēni.

Kopā bija 21110 skolēni no 922 vidusskolām, kas pārstāvēja 30 dažādas valstis.

Rezultāti Aizputes vidusskolas komandai:

28.vieta starp Latvijas skolām
349.vieta pasaulē

Vecāku kopsapulce-lekcija-tikšanās 20.februārī!

Aicinām vecākus uz tikšanos ar bērnu un jauniešu sertificētu psiholoģi Ingu Dreimani par tēmu "Bērna motivācija un mērķa sasniegšana".

Vieta: Aizputes vidusskolas aktu zāle

Laiks: 2019.gada 20.februāris plkst. 18:00

Ēnu diena 2019 - 13.februārī!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

 Arī mūsu skolas skolēni 13. februārī devās ,,ēnot.” Pavisam -125 ēnotāji. 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13