Arhīvs

3.-4.klašu skolēnu angļu valodas pēcpusdiena “Learn by doing”

Š.g. 4. aprīlī Aizputes vidusskolā tika aizvadīts angļu valodas pasākums 3.-4. klašu skolēniem, kurā piedalījās novada skolu dalībnieki. Pasākuma rīkotāja angļu valodas skolotāja Indra Zvirbule bija uzaicinājusi skolēnus un skolotājus no Aizputes, Aizputes pagasta, Dzērves, Durbes, Krotes, Kazdangas, Apriķu un Kalvenes skolām.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

23.martā Liepājā notiek Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference.

Aizputes vidusskolu tajā pārstāv 4 skolēni ar 3 darbiem:

Laura Alise Liepiņa ar darbu "Aizputes iedzīvotāju sauļošanās ieradumi un informētība par ādas vēža cēloņiem un profilaksi"

Madara Ozola ar darbu "Kazdangas muiža un tās īpašnieki"

Toms Boļšakovs un Kalvis Petrēvics ar darbu "Civilie bezpilota lidaparāti".

Veiksmi!

Skatuves runas konkurss Aizputes vidusskolā

19.martā Aizputes vidusskolā norisinājās Aizputes novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss. Tajā noteica labākos un izteiksmīgākos runas meistarus, kas tika izvirzīti nākamajai kārtai Kurzemes skatuves runas konkursam Liepājā 27.martā.

Konkursu ieskandināja Vinetas Snipkes vokālās studijas meitenes ar dziesmu “Eņģelis”. Uzreiz pēc tam dalībnieki tika iepazīstināti ar žūriju (Aida Otaņķe – pensionēta Aizputes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Sanda Zālīte – Aizputes novada kultūras dzīves vadītāja, Dita Ņukņēviča – Skrundas kultūras nama direktore, Vineta Bardanovska – Aizputes vidusskolas skolotāja, Rudīte Vītola – Aizputes vidusskolas latviešu un literatūras skolotāja, Ilze Jonase – Aizputes vidusskolas skolotāja, pasākumu organizatore, Inta Rudzīte – Aizputes pilsētas kultūras nama mākslinieciskā vadītāja).

27.martā notiks karjeras attīstības atbalsta pasākums 9.-12. klašu skolēniem

27.martā plkst. 13:00 Aizputes vidusskolas aktu zālē notiks karjeras attīstības atbalsta pasākums

Pozitīvās pieredzes veiksmes stāsts – “Es pats veidoju savu karjeru”

ar savu pieredzi dalīsies Enno Ence

Gudrs, vēl gudrāks

Šodien, 7.martā, 12.b klases skolēns Agris Deduškevics piedalās pusfināla ierakstā TV raidījumam "Gudrs, vēl gudrāks".

Turam īkšķus!

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes - Ēnu diena 2018

Februāra mēnesis Aizputes vidusskolas skolēniem ir aizritējis, iepazīstot darba pasauli, jo visā Latvijā 14. februārī notika “Ēnu diena 2018”. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, doties uz uzņēmumiem un iestādēm, lai nākotnē izvēlētos profesiju atbilstoši savām interesēm, spējām un prasmēm.

Vairāk kā simts Aizputes vidusskolas skolēnu devās ēnot uz uzņēmumiem un iestādēm Aizputē, Liepājā, Kuldīgā, Jelgavā un Rīgā.

Informācija 2018./2019.m.g. PIRMKLASNIEKU vecākiem!

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 1.klasē no š. g. 1.marta, ierodoties skolas kancelejā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

Lūdzam arī padomāt un izvēlēties,

* kuru mācību priekšmetu Jūsu bērns mācīsies – ētiku vai kristīgo mācību;

* kuru valodu 4.klasē izvēlēsieties kā otro svešvalodu (fakultatīvi) – krievu val. vai vācu val. (pirmā svešvaloda visiem ir angļu val.).

Skolas administrācija

Valentīndienas konkursa rezultāti

Aizputes vidusskolā no 12. - 16. februārim 5.-12.klasēm notika Valentīndienas konkurss. Konkursa uzdevums bija uzņemt radošu fotogrāfiju ar kādu sev tuvu draugu un ievietot to sociālajā tīklā "Instagram". Bildes vērtēja skolēnu dome "Nagla" un 5 neatkarīgi vērtētāji, tostarp skolotāji un profesionāls fotogrāfs. Galvenā balva - 2 ielūgumi uz Liepājas kino.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

19.februārī norisinājās kārtējā Aizputes vidusskolas Skolēnu ZPD konference.

Pirmklasniekiem pirmās 100 pavadītās dienas skolā

6. februārī mūsu skolas paši mazākie - pirmklasnieki - atzīmēja pirmās 100 pavadītās dienas skolā.

Ar dažādiem uzdevumiem pie skolēniem bija ieradusies Pepija Garzeķe un viņas draugs Tomijs, lai pārbaudītu savas un pirmklasnieku zināšanas.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13