3.-4.klašu skolēnu angļu valodas pēcpusdiena “Learn by doing”

3.-4.klašu skolēnu angļu valodas pēcpusdiena “Learn by doing”

Iesākumā katras skolas skolotājiem un to audzēkņiem tika izrādītas telpas un bija jāreģistrējas, lai pēc tam varētu iedalīt bērnus grupās. Pēc reģistrācijas  visi tika aicināti uz svinīgu pasākuma atklāšanu skolas aktu zālē, kur tika rādīts gan teātris no 5.klašu skolēniem ar pasākuma vadītājas līdzdalību, gan iepazīstināšana ar pasākuma norisi un bērnu sadalīšanās grupās.

Pasākuma organizēšanā piedalījās arī 8 skolēni no 11.a un 11.b klasēm, kuri tika izvēlēti par grupu vadītājiem. Pēc svinīgās atklāšanas visas grupas ar pavadoņiem devās uz kabinetiem, kuros viņi tika gaidīti uz 15 minūšu nodarbību. Nodarbībās tika risinātas krustvārdu mīklas, spēlētas dažādas atjautības spēles un pilnveidotas angļu valodas zināšanas par ēdienu, laikapstāķliem, skaitļiem, ķermeni u.c. tēmām.

Pēc nodarbībām visi skolēni un skolotāji devās uz aktu zāli, kurā bērni varēja visi kopīgi izveidot kaut ko paliekošu. Bērni zīmēja dažādas lietas uz izklātiem tapešu ruļļiem un gāja rotaļās. Noslēgumā skolu skolotājiem tika izsniegti pateicības sertifikāti .

 Pasākuma galvenais mērķis bija kopā jauki pavadīt laiku, iepazīstot jaunus cilvēkus un pilnveidojot savas angļu valodas zināšanas. Sakām lielu paldies skolotājai Indrai Zvirbulei par izdevušos pasākumu un radošu darbu pasākuma organizēšanā un vadīšanā!

                                                                                                               Melisa  Amanda Auguste