Arhīvs

Kino diena - 12.novembris

Kultūras kanona konkursa 1. kārta Kurzemē

10. oktobrī Kultūras kanona konkursa "Kultūras kanons manā skolas somā" pirmā kārta norisinājās Kurzemē – Kuldīgas mākslas namā.

Kurzemes reģionā konkursā piedalījās 8 skolas - Brocēnu Vidusskola, Saldus Vidusskola, Kuldīgas Centra Vidusskola, Dundagas vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Aizputes vidusskola un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola.

No Kurzemes reģiona dalību konkursa otrajā kārtā turpinās Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Brocēnu vidusskola un Aizputes vidusskola. 

Paldies skolotājai Inesei Krauzei! 

Vairāk par konkursa rezultātiem: https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/noslegusies-kulturas-kanona-konkursa-pirma-karta-latvijas-skolu-jaunatne-izveido-savu-simtgades-kulturas-notikumu-topu/

Informācijas avots: Facebook @kulturaskanons

Erudīcijas spēle "Mana Latvija"

Mārtiņdienas tirgus!

Vecāku diena

Ikgadējā fotografēšanās

Fotografēšanās notiks 20. un 21.novembrī skolas aktu zālē pēc noteikta grafika

 

Skolas administrācija

Par karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Šogad 459 Aizputes vidusskolas skolēni piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Projekta “Latvijas skolas soma” monoizrāde “Mana Magadana”

4. oktobrī Aizputes kultūras namā projekta “Skolas soma” ietvaros 7.-9.kl. skolēniem bija iespēja noskatīties Ērika Vilsona monoizrādi “Mana Magadana”.

 

Aktieris un izrādes autors uzrunāja auditoriju personiski, rosinot domāt par vēstures notikumiem, cēloņu likumsakarībām caur viena cilvēka dzīves stāstu, radot interesi par savas dzimtas vēsturi. Izrādes tematika sasaucas ar kopējo Latvijas simtgades svinību norisi, kurā 2018. gads simbolizē dzimšanu – valsts dzimšana, asociācijas ar cilvēka dzimšanu.

Ē. Vilsons stāstīja par savu dzimtu, par savas ģimenes saknēm, tādējādi aicinot ikvienu skatītāju izzināt savu senču ceļus Latvijā un pasaulē. Aktieris runāja par savu dzimšanas vietu – Kolimas pilsētu Magadanu: „Meklējot savas saknes, cilvēki bieži atgriežas sākumpunktā – savā piedzimšanas vietā, lai atbildētu uz būtiskiem jautājumiem – kāpēc es esmu piedzimis šeit un tagad? Kāds ir manas dzīves uzdevums? Ko man nozīmē dzimtene?”

Dramaturģiskais materiāls ietver režisora bērnības atmiņas, mammas Zentas Vilsones vēstules un trimdā sarakstītos dzejoļus, kā arī dienasgrāmatas fragmentus par 2013. gada braucienu uz Magadanu kopā ar Dzintru Geku un „Sibīrijas bērniem”.

UNESCO Baltijas jūras projekta konference Vācijā

Šī gada septembrī man, Laurai Alisei Liepiņai, bija iespēja piedalīties projekta UNESCO Baltijas jūras “Globālais pilsonis 2030” konferencē, Vācijas pilsētā  Dampā. Projekta uzmanības centrā bija tieši Baltijas jūra un valstis, kuras tā apskalo.

Karjeras nedēļa

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes

Strauji tuvojas oktobra mēnesis, kurš jau vairāku gadu garumā izglītības iestādēs ir dēvēts par karjeras mēnesi. Arī šogad, ar VIAA atbalstu, karjeras nedēļa notiks no 8. līdz 12. oktobrim.

Karjeras nedēļas 2018 sauklis būs “Tavs karjeras skrejceļš!”, līdz ar to visi organizētie pasākumi būtu saistāmi ar šo tēmu, uzsverot karjeras vadības prasmes katra bērna un jaunieša karjeras ceļā un akcentējot tos, kas var sniegt atbalstu šo prasmju pilnveidošanā - pedagogus, vecākus, sabiedrību.

Atšķirībā no iepriekšējām Karjeras nedēļām, karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiks īstenoti  trīs vecuma grupās, aptverot galvenos tematiskos jautājumus:

1.- 6. klašu skolēniem “Kā karjeru veidot jau sākumskolā?”

7.-9.klašu skolēniem “Vai apzinos savas karjeras vadības prasmes un to pielietojumu turpmākajā dzīvē?”

10.-12.klašu skolēniem “Vai saņemu atbilstošu atbalstu skolā un ģimenē karjeras lēmumu pieņemšanai un īstenošanai?”

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13