Par karjeras nedēļu

Par karjeras nedēļu

Skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos un vispusīgos, vecumposmam atbilstošos karjeras attīstības atbalsta pasākumos. Skolēni un pedagogi atzina, ka karjeras pasākumi palīdzēja gūt labāku priekšstatu par darba tirgu, dažādām profesijām nepieciešamajām prasmēm, kā arī karjeras izaicinājumiem. Skolēni labprāt piedalījās dažādos karjeras izzināšanas pasākumos – spēlēs, diskusijās, radošajās darbnīcās, un citos izglītojošos pasākumos. Karjeras nedēļa ir lielisks iemesls jau laikus padomātu par nepieciešamību mērķtiecīgi strādāt pie savas nākotnes karjeras veidošanas jau skolas gados.

Šogad īpaši tika domāts par sākumskolas skolēnu iesaisti karjeras atbalsta pasākumos. 1.-5. klašu skolēniem tika piemēroti pasākumi, kuros iepazinās ar profesiju daudzveidību profesiju šarādēs (darbnīcā ar K-komandas aktieriem), izmēģināja savas prasmes animācijas veidošanā (“Es iepazīstu profesiju!”), kā arī iesaistījās diskusijā par nākotnes profesijas izvēli (“Personības izaugsmes un karjeras plānošana” ar Jolantu Priedi). 6.klases skolēni devās uz K-komandas busiņu, lai virtuāli iepazītos ar sev interesējošo profesiju, kā arī, strādājot grupās, izveidoja savu profesiju kolāžas.

9.-12.klašu skolēni atzinīgi novērtēja personības izaugsmes treneres Jolantas Priedes diskusiju ar skolēniem par svarīgām karjeras vadības prasmēm. Bet vidusskolēnu grupa  devās uz Liepājas 6.vidusskolu, kur piedalījās diskusijā “Vadi savu karjeru PATS?” kopā Sindiju Vildi, Andri Lanku un Dināru Zāģeri, kurā profesionāļi atklāja, kā pilnveidojuši savas prasmes, lai veidotu veiksmīgu karjeru un sasniegtu savus mērķus. 7.-9. klašu skolēniem bija tikšanās ar Aizputes vidusskolas absolventu Mareku Bērentu, kurš dalījās savā pozitīvajā pieredzē, veidojot savu karjeru.

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Aizputes vidusskolas PKK

Monta Balode