Arhīvs

Tehniskās jaunrades diena

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros 18.decembrī, sadarbībā ar SIA ASPIRED, skolā tika organizētas 11 dažādas darbnīcas. Katrs 1.-9.klašu skolēns ieguva iespēju piedalīties vienā no radoši izglītojošām darbnīcām.

     

Akcija "Zvaigzne Austrumos"

Kāda bērna prieks vienkāršā kurpju kastē

Jau 4.gadu Latvijā pirms Ziemassvētkiem notiek akcija „Zvaigzne austrumos”. Tās mērķis ir sagatavot un nogādāt dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos. Tur strādājošie palīdzības organizāciju cilvēki ir teikuši, ka liela vajadzība šiem bērniem ir rotaļlietas, kuras netiek paņemtas līdzi, dodoties bēgļu gaitās. Tāpēc akcijas uzdevums ir sagādāt šīs rotaļlietas un kopā ar citām sadzīvē noderīgām lietām ielikt tās kurpju kastē (jo tukša kurpju kaste ir katrā mājā) un nosūtīt to šiem bērniem. Kā paši akcijas organizatori saka: „Neļauj savai kurpju kastei putēt plauktā – piepildi to un piedzīvo kā prieks vairojas!”

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes 2018./19. māc.g. 1.semestrī.

1.semestra rudens mēneši visās Aizputes novada izglītības iestādēs iezīmējās ar daudzveidīgiem karjeras pasākumiem.

Aizputes vidusskolas skolēniem ir bijusi iespēja piedalīties ļoti dažādos karjeras pasākumos.

Visu pasākumu kopējais apraksts pieejams šeit.

18.decembris - Tehniskās Jaunrades diena

Ziemassvētku pasākumi skolā

AIZPUTES MAZPULCĒNI - AIZPUTES SENIORIEM

Aizputes vidusskolas mazpulks un tā vadītāja Liene Cinovska 
realizējuši projektu “CAUR LAIKU LAIKIEM..AIZPUTES MAZPULCĒNI - AIZPUTES SENIORIEM..


Projekta idejas mērķis - rast sadarbību un cieņu 
jauniešiem pret vecāka gada gājuma līdzcilvēkiem.


"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros".

Nodarbība LU dabaszinību centrā

2018.gada 15.novembrī  9 a klases skolēni un skolotāja V.Vasiļevska projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  Nr. 8.3.2.2/16/I/001 apmeklēja 2 mācību nodarbības un ekskursiju  LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Nodarbības vadīja Ķīmijas fakultātes docents Jāzeps Logins. Skolēni  papildina zināšanas ķīmijā par degšanu, to veicinošiem faktoriem,  kā pareizi dzēst ugunsgrēku, kā arī pilnveidoja  laboratorijas darbu prasmes, mācījās teorētiskās zināšanas pilnveidot praktiski. Skolēniem darbošanās laboratorijā patika. Izglītojamie tiek motivēti studēt eksaktos priekšmetus.

 

Novada kolektīvu koncerts

Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Kino diena - 12.novembris

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13