Nodarbība LU dabaszinību centrā

Nodarbība LU dabaszinību centrā

2018.gada 15.novembrī  9 a klases skolēni un skolotāja V.Vasiļevska projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  Nr. 8.3.2.2/16/I/001 apmeklēja 2 mācību nodarbības un ekskursiju  LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Nodarbības vadīja Ķīmijas fakultātes docents Jāzeps Logins. Skolēni  papildina zināšanas ķīmijā par degšanu, to veicinošiem faktoriem,  kā pareizi dzēst ugunsgrēku, kā arī pilnveidoja  laboratorijas darbu prasmes, mācījās teorētiskās zināšanas pilnveidot praktiski. Skolēniem darbošanās laboratorijā patika. Izglītojamie tiek motivēti studēt eksaktos priekšmetus.