Ikgadējā fotografēšanās

Ikgadējā fotografēšanās

Fotografēšanās notiks 20. un 21.novembrī skolas aktu zālē pēc noteikta grafika

 

Skolas administrācija