Erudīcijas spēle "Mana Latvija"

Erudīcijas spēle "Mana Latvija"

Erudīcijas spēles “Mana Latvija” 2018

NOLIKUMS

Mērķis: Veicināt skolēnu līdzdalību skolas pasākumos, akcentējot patriotismu, pilsonisko audzināšanu un veidojot piederības izjūtu Latvijai.

Dalībnieki: Aizputes vidusskolas 1.-12.klašu skolēni

Norises laiks: 2018.gada 14.,15.novembris

Norises vieta:

1.-4. klašu skolēniem aktu zāle;

5.-12.klašu skolēniem gaitenī pie skolotāju istabas.

Noteikumi:

* no katras klases komanda 4 cilvēku sastāvā;

* komandai vēlams kopīgs noformējums (iespēja iegūt papildus punktus).

Pasākuma norise:

1.Skolēni pulcējas norises vietā.

14.11. AKTU ZĀLE

2.stunda 1.-2.klašu skolēni

4.stunda 3.-4.klašu skolēni

- 1.-4.klašu skolēni, kas nepiedalās erudīcijas spēlē, stundā gatavos apsveikumu Latvijai (uzdevums tiks precizēts)

15.11. GAITENĪ PIE SKOLOTĀJU ISTABAS

3.stunda 5.-6.klašu skolēni

5.stunda 7.-8.klašu skolēni

7.stunda 9.-12.klašu skolēni

- 5.-12. klašu skolēniem, kas nepiedalās erudīcijas spēlē, stundas pēc stundu saraksta

2. Spēles jautājumi un uzdevumi tiks saistīti ar Latviju, tās vēsturi, ģeogrāfiju, mākslu, mūziku, sportu utt.

3. Rezultāti tiks apkopoti un labākie apbalvoti svinīgajā pasākumā 16.11.