Mārtiņdienas tirgus!

Mārtiņdienas tirgus!

Mārtiņdienas gadatirgus 2018

NOLIKUMS

Mērķis: Veicināt skolēnus apgūt tirgošanās pamatus un attīstīt tirgošanās iemaņas, pērkot un pārdodot dažādas ēdamas un neēdamas lietas.

Dalībnieki: Aizputes vidusskolas 1.-12.klašu skolēni

Norises laiks: 2018.gada 9.novembris, katru starpbrīdi

Norises vieta: Gaitenī pie skolotāju istabas un 2.,3.stāva sākumskolas daļā

Noteikumi:

* Gaitenī galdu izvietojums līdzīgs tirgum.

* Tirgot drīkst tikai pašdarinātus izstrādājumus vai pašu audzētas un gatavotas lietas.

* Pie preces jābūt glīti uzrakstītai cenu zīmei.

* Cenai jābūt atbilstošai un adekvāti aprēķinātai.

* Pārdevējam jāsagatavo sīknauda atlikumu izdošanai.

* Ēdamlietas jāpasniedz uzliktas uz salvetes vai šķīvja.

* Sula jāpasniedz vienreizējās lietošanas glāzēs vai krūzēs.

* Savā tirgus vietā pārdevējam jāuztur kārtība.

* Pircējam jāievēro rindas kārtība.

* Ja netiek ievēroti tirgus noteikumi, tirgošanās tiek pārtraukta.

* Tirgus kārtību un noteikumu ievērošanu uzrauga klases audzinātājas.

* Beidzoties tirgum, pircēji un pārdevēji aprēķina – ieņēmumus, izdevumus, peļņu, zaudējumus, aizpildot anketu.

 

A.Feldmane

A.Kirhnere