Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes - Ēnu diena 2018

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes - Ēnu diena 2018

12.a klases skolniece Karīna Ludbarža ēnoja uzņēmuma WMT Baltic direktori Taivu Bucenieci, kura iepazīstināja ar saviem ikdienas pienākumiem un apdrukas tehnoloģijām. Karīnai tika dota iespēja darboties praktiski. Tā viņai bija jauna pieredze. Skolniece ievēroja, ka uzņēmumā ir ļoti draudzīgs un atbalstošs kolektīvs. Karīna ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties nākamajā seminārā, lai pilnveidotu savas zināšanas.

Savukārt 12.a klases skolnieces Ketija Pujāte un Beāte Avota devās uz Latvijas Nacionālo teātri ēnot jauno aktieri Raimondu Celmu. Skolniecēm bija iespēja klātienē vērot izrādes "Dūja" ainas mēģinājumu, kā arī bija iespēja redzēt, kā notiek izrādes sagatavošanas darbi un cik daudz laiks tiek ieguldīts vienas ainas tapšanā. Mēģinājuma starpbrīdī Raimonds Celms izrādīja teātra aizkulises - grimmētavas, ģērbtuves, skatuves rekvizītu glabātuves, galdnieku telpu, šuvēju un metāla konstrukciju sagatavju telpas, pabija pat zem galvenās skatuves. Pēc teātra mēģinājuma visi ēnotāji devās uz kino "Splendid Palace", kur 14.februāra vakarā norisinājās "Kilograms Kultūras 2017" apbalvošanas pasākums, kura vadītāji bija Raimonds Celms un kino kritiķe Daira Āboliņa. Skolēni vēroja pasākuma sagatavošanas darbus. Meitenes atzina, ka tā bija vienreizēja iespēja redzēt aktiera ikdienas darbu, kā arī redzēt mēģinājumu pasākumam, kuru pārraida Latvijas televīzijā.

Aizputē vispieprasītākās bija tādas iestādes kā PII “Pasaciņa”, kur ēnoja pedagogu darbu, “Vitalitātes Akadēmija,” kur ēnoja atveseļošanās procesā iesaistītās profesijas, daļa skolēnu devās uz Pašvaldības policiju un citām iestādēm.

2. a un 2.b klases skolēni pirmo reizi iejutās ēnās. Abas klases devās uz Aizputes novada domi, lai domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Jankovska pavadībā iepazītos ar domē strādājošo profesiju pārstāvjiem. Skolēni izteica priekšlikumus pilsētas labiekārtošanai. Vēl viņi viesojās Pašvaldības policijā, kur ar īpašu aizrautību uzņēma iespēju iejusties policista “ādā”. Savukārt, 4.b klase klausījās pareiza uztura konsultanta stāstījumu par veselīgu dzīvesveidu. Bet 7.b klases skolnieces Elīnas Gulbes mamma ciemojās skolā, lai pastāstītu par savu uzņēmumu un tajā iesaistītajām profesijām. 8.b klases kolektīvs izmantoja piedāvāto iespēju un devās uz augstāko un profesionālo izglītības iestāžu izstādi “Kur mācīties tālāk?” Liepājā, Latviešu biedrības namā. 12.a klases skolēnu grupa devās ēnot studentus Latvijas Lauksaimniecības universitātē, jo viņi šo mācību iestādi ir izvēlējušies par savu tālākizglītības mācību iestādi.

Ēnu dienas programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosina jauniešus plānot nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

Monta Balode un Vineta Bardanovska,

Aizputes novada pedagogi karjeras konsultanti