Projekts „Pulkā eimu, pulkā teku”

Projekts „Pulkā eimu, pulkā teku”

Folkloras kopa “Misiņkalns” par projektu „Pulkā eimu, pulkā teku”

„Pulkā eimu, pulkā teku” ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma. ”Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada garumā notiek dažāda veida aktivitātes: konkursi, novadu sarīkojumi un noslēgumā Nacionālais sarīkojums.

Tikko atgriezāmies no Lejaskurzemes novada sarīkojuma-skates „Eima bišu klausīties”, kur ieguvām 1.pakāpi. Vērtētājas bija rīdzinieces Māra Mellēna, mūzikas speciāliste Dina Liepa, horeogrāfe Dace Circene. 5.aprīlī piedalīsimies muzicēšanas konkursā „Klaberjakte”. Esam ieinteresējušies par projektu „Dziedi ar arhīvu”.

Folkloras kopas vadītāja Vija Līce