17.novembra stundu saraksts

17.novembra stundu saraksts

17.novembris ir pirmssvētku diena - saīsināta darba diena, tāpēc mainās mācību stundu laiki: