Aicinām pieteikt 2021./2022.m.g. sešgadniekus un 1.klašu skolēnus!

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 
1.klasē vai sešgadnieku apmācībai
no š. g. 1.marta, aizpildot iesniegumu elektroniski skolas mājaslapā.

Elektroniskais iesniegums sešgadnieku pieteikšanai ir šeit

Elektroniskais iesneigums 1.klašu skolēnu pieteikšanai ir šeit

Izlozes rezultāti #AVSORIENTĒŠANĀS2

 

Uzvarētāji:
- Sandris Salna 3.a;
- Mariss Stankevičs 5.b;
- Sabīne Gleizupa 7.b;
- Līva Uzare 7.b;
- Elza Andžāne 6.b;

Veicināšanas balviņas:
- Tomass Sveiše 3.a (ātrākais dalībnieks);
- skolotāja Antra Golubova ar mazmeitu Katrīnu Golubovu 1.a (pirmā skolotāja, kas piedalījās);
- Reičela Rone 10.a  (izlozējām laimīgo no dalībniekiem, kas piedalījās abos orientēšanās pasākumos).

Balvas var saņemt pie dežuranta šodien no 13:00-18:30.

Izlozes rezultāti #AVSORIENTĒŠANĀS

  

Izlozes uzvarētāji:
- Sandris Salna 3.a;
- Inita Gūtmane 10.a;
- Sabīne Pujāte 4.b;
- Adrians Odiņš 6.b;
- Ralfs Bergs 5.a.

Veicināšanas balvas:
- Ieva Lauka 2.b (par oriģinalitāti);
- Simona Ērika Košeļeva 7.b (par zibenīgu foto iesūtīšanu);
- Kārlis Ļaudams PII "Pūcītes"(jaunākajam dalībniekam).

Kurzemes reģiona ZPD konference

Priecājamies par 11.klases skolēnu lieliskajiem startiem  Kurzemes reģiona ZPD (zinātniski pētnieciskie darbi) konferencē!

I pakāpe (uzaicināts uz valsts konferenci) Aleksim Beltiņam, skolotāja Ilze Alsiņa

III pakāpe Jānim Lasmanim, skolotāja Vika Vasiļevska

III pakāpe Brendai Blūmai-Saimniecei, skolotāja Inese Krauze

Piemiņa Ilgmaram Petrovicam

2021. gada 28. februārī Rokaižu pansionātā pārtrūka Ilgmara Petrovica dzīves pavediens. Gandrīz 85 gadu garumā nostaigātais dzīves ceļš aizsākās Apriķu pagasta Īpašu mājās 1936. gada 11. aprīlī. Kaut arī darba gaitas saistījās ar Aizputi,  atvaļinājumi un mūža nogale tika aizvadīti lauku mājās. Tur dzīvojot, varēja nodoties saviem vaļaspriekiem-mazdārziņam, sēņošanai, biškopībai. Viņš mēdza teikt: ”Bišu saime ir tas pats kas ģimene, tā prasa rūpes, bet sniedz arī lielu gandarījumu.” Ilgmars bija arī kaislīgs mednieks. Meža balsīs viņš vilināja ieklausīties arī citus cilvēkus. Atceros, ka viņš mūs, savus kolēģus, rudeņos veda uz mežu klausīties briežu aurus.

Izglītību nākošais direktors ieguvis tolaik LPI Fizikas matemātikas fakultātē neklātienē. Līdztekus studijām darba gaitas Aizputes 8-gadīgajā skolā, tad no 1969. gada kļuvis par jaunuzceltās vidusskolas direktoru. Direktora amatā nostrādājis 16 gadus. Ilgmaram rūpēja skolas labklājība, viņš centās nolasīt labu skolotāju komandu, un nereti lepojās ar savu kolēģu sasniegumiem. Tāpat viņam rūpēja skolotāju dzīves apstākļi. Padomju laikā tikt pie dzīvokļa nebija vienkārši, bet direktors iespēju robežās centās visiem palīdzēt.

Skolotājiem visvairāk paliks atmiņā direktora prasme saliedēt kolektīvu. Neaizmirstami ir skolā rīkotie atpūtas pasākumi, ekskursijas. Ilgmars prata iekļauties kolektīvā, bija jautrs, dziesmas mīlošs, nebaidījās no vienkārša darba. Ja vajadzēja, palīdzēja skolas personālam veikt ikdienišķus saimnieciskus darbus. Ekskursijās palīdzēja iekārtot atpūtas vietu, uzsliet teltis. Vēl viens no viņa hobijiem bija deja. Jaunībā dejojis kopā ar savu dzīvesbiedri sarīkojuma un tautiskās dejas, darba gados Aizputes vidusskolā arī pats vadījis sarīkojumu deju kolektīvu. Direktors katru gadu saviem skolotājiem dāvināja Līgo svētkus. Ormaņkalnā pie Avotiņa bija viņa gādāts ugunskurs, neiztrūkstoša alus mučele. Gāja, kurš gribēja(un gribētāju netrūka). Līgo dziesmas skanēja līdz rīta gaismai.

Kaut arī aktīvās darba gaitas Ilgmars beidza MFR Kurzeme, sirdī viņš vienmēr palika skolotājs. Visu mūžu dzīvoja līdzi notikumiem skolā, bija neiztrūkstošs skolā rīkotajos pasākumos, kuros labprāt dalījās atmiņās ar jaunākajiem kolēģiem.

Kopš 1960. gada vienmēr līdzās bija dzīvesbiedre Zigrīda, ārste. Lielākais balsts mūža baltajās un nebaltajās dienās.  Kopā dejots, kopīgas ekskursijas uz Krimu un Kaukāzu, kopīgi kāpts kalnos un braukts pa ūdeņiem. Izaudzināti divi dēli, kopīgas rūpes un prieks par mazbērniem, kopīgs ceļš uz pēdējo mājvietu – Rokaižu pansionātu.

Tagad Tu, Ilgmar, esi devies mūžības ceļos. Domās Tevi pavada Aizputes vidusskolas kolektīvs, bijušie kolēģi. Atmiņās mums vienmēr kopā būt.

Sveicam olimpiāžu uzvarētājus!

 

Priecājamies par panākumiem!

Ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klasēm

3.vieta  – Aleksis Beltiņš (11.a kl.), skolotāja Liene Cīpola
Atzinība – Renāte Ausmane (11.a kl.), skolotāja Liene Cīpola

Matemātikas olimpiāde 9.klasēm

1.vieta  – Kristofers Knapšis (9.b kl.), skolotāja Marita Rudzīte

Ķīmijas olimpiāde 9.klasēm
Atzinība –Alise Otaņķe (9.a kl.), skolotāja Irita Dobele
Atzinība – Madara Rēdere (9.b kl.), skolotāja Irita Dobele

Latviešu valoda un literatūra 11.-12.klasēm
1.vieta (uzaicināta uz Valsts olimpiādi) – Laura Balode (12.a kl.), skolotāja Vita Buzoverova
2.vieta - Brenda Blūma-Saimniece (11.a kl.), skolotāja Inese Krauze
3.vieta - Aleksis Beltiņš (11.a kl.), skolotāja Inese Krauze
Atzinība - Renāte Ausmane (11.a kl.), skolotāja Inese Krauze
Atzinība - Sanija Raģele (12.a kl.), skolotāja Vita Buzoverova

Fizikā
Atzinība – Kristofers Knapšis (9.b kl.), skolotājs Juris Zauers

Latviešu valodā un literatūrā 8.-9.klasēm
Atzinība – Enija Tomsone (8.a kl.), skolotāja Rudīte Vītola
Atzinība – Madara Rēdere (9.b kl.), skolotāja Rudīte Vītola

Aizputes vidusskolas administrācija

Valentīndienas afiša 6.-12.klašu skolēniem

Karjeras spēle 1. - 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli”

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.

Lai iepazītu  dažādas profesijas, uzzinātu kādas īpašības un prasmes vajadzīgas attiecīgajā profesijā skaties raidījumu LTV-1 katru svētdienu pl. 09.15 ,,Sazīmē profesiju,, (atkārtojums REplay arhīvā)

Karjeras konsultante Vineta Bardanovska

Aktuāla informācija par masku lietošanu un vērtēšanu

Informējam, ka no 25. janvārī, atsākoties mācību procesam klātienē, gan pedagogiem, gan bērniem no 1. klases mācību stundu laikā un ārpus tām būs jālieto sejas maskas. 

Detalizēta informācija pieejama šeit

Video ieraksts un prezentācijas pieejamas šeit

 

Aktualizēts arī būtiskākais no vērtēšanas nolikuma:

 

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitings

Ar prieku paziņojam, ka šogad skolas pārstāvji ir uzaicināti saņemt divas balvas Draudzīgā aicinājuma fonda konkursā „Skolu reitings”:
1. balva par izaugsmi 3 gados CE vērtējumos
2. balva par izaugsmi latviešu valodā

PALDIES skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu!

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20