Kopsavilkums par labbūtības projektu

            Aizputes vidusskola no 27.10.21. – 31.12.21. ar VJP un JSPA atbalstu realizēja “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanas Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādēs” projektu Nr. VP2021/4-9, kurā bija iesaistīti līdzpārvaldes “Nagla” jaunieši, 8.-12.klašu skolēni un klašu audzinātāji, kā arī priekšmetu skolotāji.

            Tiešsaistes sarunās tikāmies ar Pusaudžu Resursa centra speciālistiem Elīnu Bārtuli, mentoriem Andri Kāpostu un Annu Vītolu, kur runājām par mentālo veselību, kas tā ir, kas ir svarīgi ievērot, kādi var būt signāli, ka kaut kas nav īsti, kā vajadzētu būt, un kā tikt galā ar trauksmi. Īpaši pievēršot uzmanību tam, ka mentālās veselības problēmas saasinās tieši šajā laikā, kad mācības notiek vairāk vai mazāk attālināti.  

            Novembra mēnesī realizējām jauniešu ideju par rīta vingrošanu. Sākumā attālināti, sūtot video, jo skolēni mācījās no mājām, bet vēlāk tikāmies skolas stadionā uz kopīgu izkustēšanos, gan ar skolēnu pašu izgudrotajiem VFS vingrojumiem, gan trenera un pedagoga Artura Lindes pavadībā.

            Decembra sākumā piedalījāmies tiešsaistes sarunā ar Dienvidkurzemes priekšēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Raivi Kalēju. Klausījāmies viņa pieredzes stāstu no savām  skolas gaitām kā aktīvam jaunietim un līdzpārvaldes prezidentam, kā arī guvām iedvesmu darboties tālāk gan līdzpārvaldē, gan citās aktivitātes un tikām iedrošināti sadarbībai ar pašvaldību.

            Par projekta līdzekļiem ir iegādātas saliedēšanās, sadarbības un komunikāciju spēles, kā arī grāmatas, kuras skolotāji un skolēni varēs izmantot gan klases stundās, gan mācību priekšmetu stundās.

            Viena no iekļaujošajām aktivitātēm un saliedēšanās iespējām tiek realizēta kopā ar vizuālās mākslas un mājturības skolotājām, izgatavojot pufus skolas atpūtas stūrītim.

Liels paldies skolas līdzpārvaldes “Nagla” jauniešiem, kā arī  8.-12.klašu skolēniem un skolotājiem par iesaistīšanos un līdzdarbošanos. Īpašs paldies līdzpārvaldes “Nagla” prezidentei  Nellijai Sadovskai par iesaistīšanos visās aktivitātēs un atbildīgo darbu.

Paldies ikvienam, kurš ieklausījās, piedalījās un vadīja.

Paldies direktorei Guntai Vīdnerei un skolas personālam par atbalstu.

Paldies Gitai Golubovai par sadarbību un atbalstu.

Paldies mūsu projekta mentorei Rudītei Murasevai.

Direktores vietniece un projekta īstenošanas pedagogs Ilze Jonase