Titula GADA SKOLĒNS 2021. ieguvējas!

Aizputes vidusskolas nomināciju GADA BALVA un titulu GADA SKOLĒNS 2021 saņem:

4. – 6.klašu grupā: LĪVA PĒTERSONE (6.a) – vidējais vērtējums 9,775;

7. – 9.klašu grupā: ENIJA TOMSONE (9.a) - vidējais vērtējums 9,645;

10. – 12.klašu grupā: LAURA AUZIŅA (12.a) - vidējais vērtējums 9,51.

Vidējais vērtējums veidojas no 2020./21.m.g. gada un 2021./22.m.g. 1.semestra vērtējumiem.

Uz nomināciju un titulu pretendēja arī:

4. – 6.klašu grupā: KEITA CĪRULE(6.a), ANIKA ĪLE(6.a)

7. – 9.klašu grupā: ALBERTS KNAPŠIS (7.a), LAURA OZOLA (7.b), BEĀTE SPĀĢE (7.b), KĀRLIS LANKA (9.b)

10. – 12.klašu grupā: MADARA RĒDERE (10.b), RENĀTE AUSMANE (12.a).

PRIECĀJAMIES, LEPOJAMIES, SVEICAM!

Administrācija