Lepojamies, priecājamies un sveicam olimpiāžu uzvarētājus!

Angļu valodas olimpiāde

3.vieta – Ginters Ķergalvis (12.a kl.), skolotāja Sandra Balode

Atzinība – Viesturs Strauts (12.a kl.), skolotāja Sandra Balode

 

Bioloģijas olimpiāde

1.vieta – Laura Auziņa (11.a kl.), skolotāja Vika Vasiļevska

2.vieta – Alise Otaņķe (9.a kl.), skolotāja Vika Vasiļevska

 

Vēstures olimpiāde

1.vieta – Aleksis Beltiņš (11.a kl.), skolotāja Ilze Alsiņa

3.vieta - Kristaps Lietavnieks (11.a kl.), skolotāja Ilze Alsiņa

 

Aizputes vidusskolas administrācija