Darbs pirmsskolas pedagogam un auklītēm

Ar 2020. gada 1. septembri Aizputes vidusskolā tiek atvērta pirmsskolas izglītības programma, tādēļ aicinām mūsu kolektīvam pievienoties pirmsskolas pedagogu un auklītes.

Prasības pedagogam:

* pirmsskolas pedagoga izglītība;

* prasme radoši, ieinteresēti strādāt ar bērniem;

* pārzināt pirmskolas izglītības saturu un tā īstenošanu, vēlama kursu apliecība “Kompetenču pieeja mācību saturā.”

* vismaz 3 gadu pieredze pēdējo piecu gadu laikā pedagoģiskajā darbā;

* vēlams kursi bērnu tiesību aizsardzībā;

* vēlēšanās un prasme strādāt komandā, būt radošam, atsaucīgam un nemitīgi pilnveidot savas zināšanas.

Iesniedzamie dokumenti (gan pedagogam, gan auklītei):

* motivēta pieteikuma vēstule, kurā aprakstīta darba pieredze izglītības jomā;

* CV.

Konkurss noritēs 2 kārtās:

1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana.

2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība izvirzītajām prasībām.

Pretendentēm/-iem pieteikties līdz 2020. gada 29. jūnijam, iesniedzamos dokumentus nosūtot pa pastu  - Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes vidusskola,  vai personīgi iesniedzot vidusskolas kancelejā.