Sveiks, 9.klases absolvent!

Šodien veram  Aizputes vidusskolas durvis topošajiem vidusskolēniem! Skaties video materiālu par aktualitātēm mācību procesā un ārpusstundu pasākumiem!

Video

Iestājoties vidusskolā, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* 9.klases beigšanas apliecība;

* sekmju izraksts;

* dzimšanas apliecība;

* medicīniskā izziņa

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu macību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!