Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Pedagogs karjeras skolotājs skolā:

konsultē, informē un izglīto skolēnus,

koordinē karjeras izglītības darbu skolā,

organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,

vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

Informāciju un individuālo karjeras konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties ir iespējamas arī attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

Kontaktinformācija:

Pedagogs karjeras konsultants – Monta Balode, tālrunis: 22077987

elektroniska iespēja skolēniem – e-klases pasts,

klātienē izglītības iestādē.

 

Informācija par karjeras atbalsta pasākumiem Aizputes novadā:

http://www.aizputesnovads.lv/projekts-nr835016i001

Noderīgas saites:

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem

Nacionālā izglītības iespēju datubāze: http://www.niid.lv/

Iepazīsti profesiju dažādību!: http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

Lielākais karjeras portāls Latvijā – piedāvā jaunākās prakses, darba, brīvprātīgā darba vakances: http://www.prakse.lv/

Iepazīsti sevi ar http://www.profolio.lv/

Filmas par karjeras veidošanu “Zaļais pipars”:

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4#t=45

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

Video par personību tipiem: https://www.dacebz.com/sakums37876582?fbclid=IwAR2I4wrdvRhTWRj7e4hycm5Im0pWKe4RK3Yz1HboUwpjkxZoiGe06lATYR8

Tavai karjerai video lekcijas:

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/