29.novembrī Vecāku diena skolā

29.11.2023 no plkst.15.00-18.00 tikšanās ar priekšmetu skolotājiem
kabinetos, iepriekš pierakstoties pa laikiem.
Plkst. 18.00 aktu zālē vecāku kopsapulce par skolas programmām "Līderis manī" un "KiVa".