Izlozes rezultāti #AVSORIENTĒŠANĀS2

 

Uzvarētāji:
- Sandris Salna 3.a;
- Mariss Stankevičs 5.b;
- Sabīne Gleizupa 7.b;
- Līva Uzare 7.b;
- Elza Andžāne 6.b;

Veicināšanas balviņas:
- Tomass Sveiše 3.a (ātrākais dalībnieks);
- skolotāja Antra Golubova ar mazmeitu Katrīnu Golubovu 1.a (pirmā skolotāja, kas piedalījās);
- Reičela Rone 10.a  (izlozējām laimīgo no dalībniekiem, kas piedalījās abos orientēšanās pasākumos).

Balvas var saņemt pie dežuranta šodien no 13:00-18:30.