6. un 7.aprīlī NENOTIEK KLĀTIENES NODARBĪBAS!

6.un 7.aprīlī Aizputes vidusskolas pirmsskolas grupas un 1.-4.klašu skolēni mācās attālināti!

Otrdien, 6.aprīlī, visiem pirmsskolas bērniem un 1.-4.klašu skolēniem,  kā arī attiecīgo posmu skolotājiem jāveic testi.

Trešdien, 7.aprīlī, pēc testu atbilžu saņemšanas, tiks lemts par tālāko rīcību.

Aizputes vidusskolas administrācija