Ēdināšana skolā

Aizputes vidusskola piedalās valsts apmaksātā programmā “Skolas auglis”. Izglītojamie skolas ēdnīcā katru dienu saņem veselīgu, pilnvērtīgu uzturu. Katru dienu, veidojot ēdienkarti, tiek ņemtas vērā MK prasības par sabalansētu uzturu un ēdienu daudzveidību.

No 2022.gada 1.marta visiem 1.-6.klašu skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas.